Rogaland - Etablererkontoret Skape

Etablererkontoret Skape i Rogaland har drevet siden 2007, og daglig leder Einar Talgø forteller at kontoret tilbyr kurs, rådgivning og veiledning til de som skal starte eget.

– Det som er bra med kursene, er at det er mye erfaringsutveksling og bra nettverksbygging. Alle kursene våre er også veldig praktisk innrettet. Det lange etablererkurset går over 42 timer, og i løpet av det kurset skriver alle deltakerne en forretningsplan.

I  tillegg tilbyr også kontoret individuell rådgivning.

– Etablererne får inntil tre timer gratis rådgivning, og ser vi at konseptet har et bra potensial, kan de få seks–åtte timer i tillegg mot å betale en egenandel. Det er en vurdering vi gjør i hvert enkelt tilfelle. Skape i Rogaland har også en rekke ulike temakurs, og de hjelper mange gründere.

– I fjor hadde vi over 60 kurs og drøyt 630 besatte kursplasser, og så langt i år ser vi allerede en økning i forhold til fjoråret. Vi har et bra miljø for innovasjon her i Rogaland, avslutter Talgø.

Bergen - Etableringsenteret i Bergen

Hos Etablerersenteret i Business Region Bergen blir de helt vanvittig glad i gründerne sine. Og ifølge lederen av senteret, Gry Sæterdal, henger det sammen med at de følger dem lenge.

– Mange kjøper kurs fra konsulenter, men her hos oss gjør vi det meste selv. Vi holder de aller fleste kursene og vi har veiledningstimene, og dette fører til at vi kan følge våre gründere gjennom en lang verdi­kjede.

– De som jobber her har lang erfaring med å jobbe med gründere, og for dem handler det om å utvikle mennesker. Vi har over 30 års erfaring med å jobbe med gründere, og vi vet at det er veldig viktig at hjerte og hode henger sammen. Noe av det viktigste vi gjør i veiledningsmøtene er å avgjøre om gründeren er motivert. Etablerersenteret tilbyr kurs, veiledningstimer og noe de kaller Treffpunkt. I fjor arrangerte vi seks Treffpunkt, og det er en møteplass for gründere for inspirasjon og motivasjon. Her har vi faglig innhold og presentasjoner med råd og tips fra gründere som har lyktes.

Grenland - Etableringskontoret Grenland

Tone Allum har vært daglig leder for Etablererkontoret Grenland siden 1999, og hun forteller at den viktigste delen av jobben er å møte etablererne personlig.

– Vi har både kurs og veiledningsmøter. Veiledningsmøtene er det viktigste vi gjør. Der diskuterer vi ideen og realismen i prosjektet, om styrker og svakheter og gir dem hjemmeoppgaver. Tilbakemeldingene forteller oss at de får mest hjelp av å snakke med noen om ideen sin.

Etablererkontoret er ett av fire kontorer i Telemark og dekker den største regionen i fylket befolkningsmessig. Tilbudet er gratis. Allum er også prosjektleder for Gründeruka.

–  Det er en Global Entrepreneurship Week som arrangeres samtidig i mer enn 120 land. I denne perioden har vi arrangementer hver dag, morgen og kveld spredt rundt i fylket. Målgruppene er det etablerte næringslivet, studenter og gründere/personer som er nysgjerrige og lurer på å starte noe eget.

Arendal - Etableringsenteret IKS

Etablerersenteret IKS i Arendal er en forsterkning av sørlandskommunenes næringsavdelinger, og det er en lav terskel for å få hjelp.

–  Når det kommer noen til oss med en idé, gjør vi det vi kan for at de skal lykkes med oppstarten. Vi har rundt 250 gründere innom her hvert år, og vi kan tilby dem både rådgivningssamtaler og kurs innenfor blant annet forretningsplanlegging, økonomi, jus og salg, forteller daglig leder Inge Juul-Petersen.

De har i tillegg et stort nettverk de gjerne kobler mot gründere.

– Vi har kontakt med finansieringsmiljøer, både offentlige og private. Dessuten har vi et nettverk med faglig kompetanse en gründer kan få behov for.

Etablerersenteret IKS holder til i Sørlandets kunnskapshavn i Arendal, hvor de også fasiliterer gründerbedrifter og kompetansebedrifter.

– Vi har 46 kontorplasser, og alle er fylt opp. Her har vi alt fra Hovefestivalens hovedkontor til høyteknologiske bedrifter. Dette er et veldig bra sted for nettverksbygging.

Buskerud - Buskerud Næringshage

Buskerud Næringshage starter med å avklare om ideen er noe å gå videre med via gratis veiledningstimer.

–  Vi har en konsulent her som har jobbet med dette i 25 år, og hun hjelper gründeren gjennom en prosess hvor gründeren selv finner ut av om ideen har livets rett. I denne prosessen går man gjennom selve forretningsideen og gründerens personlige egenskaper, som kompetanse og viljen til å planlegge, forteller daglig leder Kristinn Hegg.

Når gründeren har etablert selskapet, kan de bli en del av et profesjonelt nettverk ved å leie plass i næringshagen, hvor det i dag sitter syv bedrifter.

– Vi hjelper dem videre med forretningsplanen og ser på mulighetene deres til å søke offentlig støtte. Gjennom denne næringshagen får de støttespillere, de får oppfølging og tilbud om kurs og nettverksbygging hele veien og hjelp til å lage en tydelig profil og grafiske løsninger. I næringshagen jobber vi ofte som en koblingsagent. Noen av dem ender jo opp som kunder av hverandre.

Vestfold - Start i Vestfold

Start i Vestfold er finansiert av kommunene og Vestfold fylkeskommune og har kontorer i seks kommuner. I hver kommune sitter det en koordinator som er førstelinjetjenesten for de som skal starte. Målet er ikke å få flest mulig til å starte, men å hjelpe de som starter med å komme seg over kneika.

– Vår jobb er å gi etablererne et godt grunnlag til å klare seg gjennom de første årene, i tillegg til å hjelpe dem med å finne ut om de har det som trengs for å være gründer. Veilederne gir dem hjemmelekser, og dersom det er fremdrift, kan etablereren komme flere ganger, forteller daglig leder Anne Grethe Bakken.

I  tillegg til kurs og veiledning, tilbyr også Start i Vestfold gratis timer hos fagpersoner både i næringslivet og i offentlig sektor.

–  Vi har dedikerte fagpersoner med i vårt Startnettverk. Våre koordinatorer kan henvise til gratis timer hos advokater, regnskapsførere, revisorer, banker og folk som driver med salg og markedsføring. Dette nettverket stiller også opp gratis på våre kurs.

Akershus - Regionskontoret på Kjeller

–  700 nye etablerere drar nytte av kurs- og veiledningstilbudene til etablerertjenesten i Akershus. Over halvparten er kvinner, sier seniorkonsulent Nils Tro ved regionkontoret på Kjeller.

I  Akershus har etablerertjenesten fire regionkontor – i Follo, på Kjeller, Gardermoen og i Asker og Bærum.

– Våre kunder kommer raskere og sikrere i gang. De blir mer robuste, og oppnår en større sannsynlighet for å overleve. Men en del av vår jobb er også å fraråde etablering dersom ikke forutsetningene er til stede, sier seniorkonsulent Tro.

Etablerertjenesten i Akershus tilbyr individuell veiledning og kurs (grunnkurs og spesialiserte temakurs), og arrangerer årlig 70 ulike samlinger som Etablererforum.
Akershus har dessuten bedriftskvinnenettverk i alle regioner. Etablerertjenesten er finansiert av Akershus fylkeskommune. Driften er regulert gjennom en samarbeidsavtale med kommunenes regionråd. Aktive samarbeidspartnere er i tillegg til Innovasjon Norge og kvinnenettverkene også Connect Østlandet, Oslo Business Region, Oslotech, Mesh, med flere.

Oslo - Oslo Business Region

I  Oslo Business Region har de veiledning og informasjon til oppstartsselskaper. I tillegg kjører de StartUp Oslo to ganger i måneden, en gang på norsk og en gang på engelsk. På arrangementene har de alltid med gode caser fra folk som har gjort det før.

– Noe av det viktigste er å finne partnere som har kompetanse, spesielt i forhold til finansiering. Vi som offentlig selskap er ikke ekspertene, men koblere, så vi legger særlig vekt på å knytte til nettverk av folk som har lyktes, sier daglig leder Fredrik Winther.

De har også utviklet flere digitale tjenester.

– Økosystemet og miljøene rundt gründere er i rask endring, og vi har sett et stort behov for å tenke nytt innen offentlig etablererveiledning. Vi har startet med enkle guider med all praktisk informasjon man trenger, oversikt over finansieringsmuligheter i tillegg til en Oslo Startup map med oversikt over miljøer og nettverk. Vi har også en online-support hvor man kan stille spørsmål via Twitter, Facebook og e-post.