Fakta

Flere fagorganisasjoner opererer med gunstige avtaler som er tilpasset nettopp ditt yrke eller bransje. Et AS er lovpålagt yrkesskadeforsikring og obligatorisk tjenesteforsikring. I tillegg anbefales forsikringer av eiendeler og eiendom. Enpersonsbedrifter er ikke lovpålagt forsikringer.

Spør det selv

  • Tenk verste scenario og at det utenkelige virkelig skjer.
  • Hva skjer med min bedrift om jeg blir syk i seks-tolv måneder?
  • Hva skjer om alle varene blir stjålet eller brenner opp?
  • Hva skjer om jeg får et økonomisk krav mot meg?
  • Hva gjør jeg om firmabilen blir på verksted i 20 dager?

- Det er alltid en fordel å besøke bedriften, mener Rune Husby.

Han er assurandør i et av Norges største forsikringsselskap. Husby tror på oppsøkende virksomhet og holder en knapp på personlige møter mellom forsikringsagent og de ansatte i en bedrift.

- Når forsikringsselskapet får et innblikk i bransjen, er det lettere å gi råd og veiledning, mener han.

Husby tar selv kun kontakt med bedrifter med 10 til 15 ansatte. Kommer ikke avtalen i boks ved første møte, kan bedriften be om nye møter helt til kontrakten har det ønskelige innholdet.

Komplett trygghet

Mindre bedrifter og enpersonsforetak er enklere å kartlegge. Her kan en telefonsamtale være nok. Husby poengterer at også små bedrifter kan be om personlige møter, men at disse ikke har pålegg om forsikring. AS har imidlertid to lovpålagte forsikringsavtaler: Yrkesskadeforsikring og obligatorisk tjenesteforsikring, også kalt OTP. I tillegg kommer forsikringer du bør ha.

- Vi råder alle til å tegne ansvarsforsikring, sier Husby.

- Når ansvarsforsikringen er tegnet, kan avtalen kalles komplett. Forsikringen har ulik funksjon avhengig av hvilken bransje du opererer i. Har du kommet til skade for å krenke en annen, og det blir gjort krav om oppreisning, dekker forsikringen dette.

Forsikrer kropp og sjel

Yrkesskadeforsikring er ikke lovpålagt, men en trygghet alle bør ha, mener Husby. Skulle du bli arbeidsufør, utbetaler forsikringsselskapet et engangsbeløp ut fra din invaliditetsgrad. Med dette menes i hvor stor grad du heretter blir hindret i å utføre arbeidsoppgavene dine. Hvis du tidligere var snekker, og etter en yrkesskade blir sittende i rullestol, vil utbetalingene bli større enn hvis du arbeidet på et kontor. Den samme utregningen skjer ved yrkessykdom, og dette gjelder både fysiske og psykiske skader. Ved begge tilfeller må det følge en legeattest. Hvis forsikringen skal dekke dårlig psykisk helse, må det bekreftes at lidelsene har kommet som en følge av sjikane eller mobbing på arbeidsplassen.

På helsa løs

Rune Husby blir mild i røsten når han presenterer det han kaller helseforsikring og behandlingsforsikring. Dette er en ekstraforsikring som gir deg rettigheter som pasient ved diverse private sykehus og garanterer rask behandling. Denne forsikringen blir billigere jo yngre du er. Mennesker som allerede har opparbeidet seg en høy avanse og som ved sykdom ikke kan klare seg med utbetalingene utregnet av Norsk folketrygd, kan ha fordel av sykelønnsforsikring. Husby forklarer:

- En person som har utbetalt 200 000 kroner vil, i følge NAV, ha rett til en utbetaling tilsvarende 40 000 kroner, med en sykelønn kan forsikringsselskapet gå inn og utligne det personen taper på å være sykemeldt.

Noe i veien

Husby råder butikker og restauranter til å tegne avbruddsforsikring. Forsikring kan være god å ha hvis omsetningen grunnet utenforliggende årsaker, går betraktelig ned eller stopper opp. Avbruddene kan komme av brann, vannlekkasjer, terroraksjoner og politirazzia, men også entreprenørarbeid i forbindelse med bygningene eller veien til eller fra forretningen. Pågår det veiarbeid utenfor en restaurant, og restaurantens inngangsparti stenges, kan en avbruddsforsikring dekke restaurantens økonomiske tap, samt være en buffer og forhindre ubehagelige tvister mellom entreprenør og restauranteier. Husby har satt seg grundig inn i bedriftforsikring, men presiserer:

- Bedriftens størrelse, samt bransje, legger premissene for hvilke forsikringer som er gunstig for nettopp deg.