Mange kjenner situasjonen. Oppdragene strømmer inn, du jobber "døgnet rundt" og kundene er storfornøyde. Samtidig hoper regningene seg opp, inkassokravene kommer og plutselig blir gründerdrømmen et mareritt.

- Vår erfaring er at mange ikke tenker over nytten de har av et godt regnskap, sier Jon Arild Ruud i Skatteetaten.

Ruud arbeider sammen med partene i arbeids- og næringslivet for å forebygge svart økonomi.

- Gode bokføringsrutiner fra første dag er en billig og nødvendig forsikring mot en økonomiske problemer, fremholder han.

De som tenker på bokføring og regnskap kun som et lovkrav mener han har misforstått.

- Dette handler om å ta vare på bilag helt fra starten, ha gode rutiner for fakturering og å holde orden på pengene enten det er kontanter eller i bank. De som bruker regnskapet aktivt for å styre bedriften har en stor fordel.

Skatteetatens kurs

Skatteetaten har et eget prosjekt for å hjelpe nye næringsdrivende. De holder kurs over hele landet der regnskap og bokføring er ett av temaene, sammen med det man trenger å vite om registreringsplikter, fakturering, skatt og merverdiavgift.

- Vi får mange gode tilbakemeldinger på kursene våre, sier Odd-Harald Larsen i Skatt Nord som leder tiltaket. Han legger også vekt på at gode rutiner først og fremst er nyttig for bedriften.

- Har du god kontroll så bruker du mindre tid på å levere oppgaver til oss i Skatteetaten. Da blir det mer tid til å drive bedrift, smiler han.

Samarbeid mot svart økonomi

LO, NHO, KS, YS, Unio og Skatteetaten arbeider forebyggende og holdningsendrende mot svart økonomi. Her er bedriftene viktige.

- Det er verdiskapingen i bedriftene som legger tilrette for velferdssamfunnet vårt. Bedriftene betaler skatt og moms og tilbyr gode arbeidsplasser. Dersom inntekter ikke oppgis vil vi få råd til færre velferdsgoder, ansatte vil få dårligere vilkår og de seriøse bedriftene vil tape i konkurransen. Derfor er det viktig å legge til rette for de som driver skikkelig, samtidig som vi gjør det vanskelig for de som er involvert i svart økonomi, sier Ruud.

Skatteetaten og andre kontrolletater bruker mye ressurser på å avdekke arbeidsmarkedskriminalitet i flere bransjer, blant annet byggenæringen.

- Forholdene i deler av næringen er alvorlig, sier Ruud.

Arbeidsmarkedskriminalitet inneholder gjerne både skatteunndragelser, trygdebedrageri, sosial dumping og farlige arbeidsforhold. Risikoen er at denne typen tilstander kan spre seg til andre områder i samfunnet.

- Vi kan ikke godta et samfunn som bygger på svart økonomi og arbeidsmarkedskriminalitet, sier Jon Arild Ruud i Samarbeid mot svart økonomi. Her har alle et ansvar. Kontrollmyndighetene kan gjøre sin del, men det er også avgjørende at hver enkelt bedrift tar et klart standpunkt mot svart økonomi i egen bedrift og hos de man samarbeider med. Også på dette området er gode regnskapsrutiner en god start, avslutter Ruud.