Det er mange som går med en gründer i magen og som har gode ideer de mener kan settes ut i livet, men det er ikke alltid like lett å omsette en god idé til handling.

- Det er viktig å tørre å tenke stort, langsiktig og virkelig forsøke å finne hele potensialet som ligger i ideen. Samtidig er det viktig å bevege seg ut i markedet og teste ideen tidlig, lenge før den er helt ferdig. Da unngår man å legge ned masse energi i noe som markedet kanskje ikke vil ha, sier Vidar Holm, som er leder for tjenesteinnovasjon i Bekk Management Consulting.

Ved å få input fra kunder og samarbeidspartnere, kan man videreutvikle ideen basert på innsikt om de viktigste usikkerhetene for om ideen vil lykkes eller ikke før man starter å utvikle og lansere produktet eller tjenesten.

- I møtet med markedet må man være forberedt på å gjøre store forandringer i forhold til opprinnelig idé og tåle å bli utfordret, men sannsynligheten for at du utarbeider et produkt markedet vil ha øker betydelig, forteller Holm.

Solid kundeforståelse

Mulighetene for å lykkes med en idé er langt større hvis man har god kundeforståelse.

- Prøv å finne ut hva som virkelig er verdifullt for kunden gjennom å sette deg i kundens posisjon og forstå hvordan din idé skaper verdi for kunden i relasjon til sitt nettverk. Forståelse av denne verdiskapingsprosessen er viktig. Dette er også et godt startpunkt for å finne noe som er unikt gjennom å se kundebehovet fra nye vinkler. Spotify er et utmerket eksempel. De endret platebransjen gjennom å møte kundens behov for musikk som en strømmetjeneste i stedet for CD-er, sier Holm.

Nettverk og bjellesauer

For å komme ut i markedet, kan det være effektivt å vurdere nettverket rundt de ønskede kundene og se på hvordan andre aktører kan være med på å berike ditt produkt, gjerne gjennom samarbeid. I tilfellet med Moods of Norway fikk de først fart i salget da de fikk drahjelp fra Morten Abel og Ari Behn. Dette ga riktige signaler inn mot klesbransjen og bidro til veksten i selskapet.

I dag kan også noe av nøkkelen til å lykkes være å finnes i sosiale medier. Tenner man gnisten som får folk til å dele informasjonen med andre, kan man få fart på snøballen, noe som var tilfellet med Ylvis-brødrenes "The Fox" .

- Selve forretningsplanen er ofte virkemiddelet for å kommunisere ideen utad mot foreksempel investorer, men det er også et godt redkskap for å tenke gjennom alle sider rundt en forretningsidè og et godt styringsverktøy i hverdagen, sier han.

Vær forberedt på omstilling

- Omstilling underveis bør man være forberedt på. Dersom man vokser, vil det ganske sikkert være behov for å gjøre endringer. Det er heller ikke sikkert at gründerne er best skikket til å drifte forretningen når den har vokst seg stor, for det er noe helt annet å være forvalter enn grunder. Da kan det hende at tiden er inne til å la andre overta slik at man ikke hemmer selskapets utvikling, avslutter Holm.