– En sosial entreprenør tar bevisst tak i et krevende samfunnsproblem og etablerer en ny løsning. Selskapet drives av ønsket om å skape sosiale resultater, og klarer å organisere aktiviteten rundt løsningen sin på en måte som gir levedyktighet på lang sikt, sier Katinka Leiner, direktør for Ferd Sosiale Entreprenører (Ferd SE).

– Innovasjon Norge presenterte nylig rapporten Drømmeløftet. Her løfter de frem behovet for økt samarbeid mellom privat og offentlig sektor for å sikre innovasjon, et mangfoldig arbeidsliv og norsk velstand fremover, sier Leiner. Hun mener sosiale entreprenører vil spille en viktig rolle i sosial innovasjon, og håper flere gründere tenker sosialt entreprenørskap. Til høsten lanserer selskapet et akseleratorprogram for sosiale entreprenører i tidlig fase. Dette blir et intensivt program for å hjelpe flere selskaper til raskere å nå samfunnsmessig og økonomisk bærekraft.

Løse et sosialt problem

Ferd SE investerer i sosiale entreprenører og inngår normalt kun samarbeid med ett til tre nye selskaper hvert år.

– Vi ser etter produkter eller tjenester som løser et sosialt problem på en ny og innovativ måte, og som enkelt kan spres til andre steder i Norge, sier Espen Daae. Sammen med Øyvind Sandvold og Astrid Laake Paaske er han forretningsutvikler i Ferd SE.  

Kapital og kompetanse

Ferd SE opptrer både som investor og utviklingspartner, og tilbyr de sosiale entreprenørene både kompetanse og nettverk i tillegg til økonomisk støtte.

– Vi har sett at det å gi penger alene ikke er nok for å lykkes. Skal vi klare å skape varig sosial effekt, må den sosiale entreprenøren være villig til å inngå i et utviklende partnerskap med oss, og være åpen for våre innspill og vår kompetanse, sier Sandvold.

Han forteller at både forretningsmodell og økonomistyring blir gjennomgått, og sammen med selskapet etablerer de en sosial målemodell.

– Vi går inn som observatør i selskapets styre, samtidig som den sosiale entreprenøren får tilgang til våre nettverksarrangementer og fagdager, sier forretningsutvikleren.

På egne ben

I neste fase av partnerskapet får selskapet tilbud om støtte i tre år mot at de jobber med å nå et forhåndsavtalt mål. Ferd SE går inn med et medlem og en observatør i selskapets styre, og det settes opp en langsiktig milepælsplan.

– Ved utgangen av porteføljesamarbeidet står selskapet forhåpentligvis på egne ben, den sosiale entreprenøren får tilbud om å bli med i vår alumnigruppe og vi er fortsatt tilgjengelige som rådgivere og sparringspartnere, sier Espen Daae.

Målet er å være ærlige sparringspartnere som bidrar med konstruktive innspill underveis i prosessen, slik at hvert enkelt selskap skaper maksimal sosial effekt, samtidig som den økonomiske bærekraften ivaretas.

– Som sosial investor skal avkastningen komme samfunnet til gode, ikke oss, sier Øyvind Sandvold og referer til Ferd SE som selskapenes ”kritiske venn”.