Det var fem forretningsengler fra det frivillige medlemsnettverket Connect BAN Bergen som investerte penger og dyttet gründerteamet bak appen Lavo opp den bratteste læringskurven. Resultatet er at Connects investorer har syvdoblet pengene sine og at Lavo nå er moden for større venturekapital miljø.

– Så fort du finner et problem som er verdt å løse, trenger du nettverk og penger til å utvikle idéen. Du trenger noen “djevelens advokater” med mer kompetanse enn deg selv til å fortelle hva du må bli bedre på, sier Tom Roger Sokki, gründeren av Lavo.  

Fra å være en app som skulle informere om gode tilbud ved hjelp av geotagging, utviklet selskapet seg til å bli en app for videobloggere, der du kan lage morsomme videosnutter i stående format med populærmusikk og dele i sosiale medier. I motsetning til YouTube og tradisjonell TV, kan du med et trykk publisere direkte og seerne kan kommunisere tilbake via en chat.

– Vi endret forretningsmodellen mye etter møtene med tidligfase-nettverket til Connect. Det er utrolig hva man får til når man snakker med andre, sier Sokki.

Driller gründerne før investormøte

Connect er en internasjonal ideell organisasjon hvor Connect Springbrett er hovedtjenesten. Springbrett lar vekstbedrifter presentere sine planer og strategier overfor et skreddersydd tverrfaglig panel.

– Etter omfattende kartlegging og trening av selskapet velger vi ut et ressurspanel som speiler de viktigste suksessfaktorene for å styrke vekstselskapets evne til å lykkes, forklarer generalsekretær i Connect Norge, Vibeke Tronstad Selnes.

Connect Norge har et godt samarbeid med både Innovasjon Norge og det etablerte næringslivet. Bidraget fra Connects nettverk er ideelt og noe gründerne verken har tilgang på, eller kapital til å innhente selv, ifølge henne. Motivasjonen til Connects medlemmer er å støtte grundere, øke egen kompetanse og forretningsnettverk.

Suksessfaktoren for et investorrelatert springbrett er ofte ikke en ferdigspikket forretningsplan, men et gründerteam som er åpen for nye perspektiver og innspill.

– De må ønske å bli utfordret og kunne nyttiggjøre seg den unike tilgangen til kapital, kompetanse og nettverk som vi tilrettelegger, sier Tronstad Selnes.

– Investerer med hjerte og lommebok

I tillegg til å ha kontakt med gründere og vekstbedrifter, har Connect Norge etablert seks lokale BAN (Business Angel Network) rundt omkring i landet. Nettverkene består hver av 20 til 30 lokale, interesserte og erfarne investorer.

– I nettverkene ønsker vi mennesker som vil investere i tidligfase-selskaper med høy risiko og avkastningspotensial. Men bakenforliggende det har de ofte et mål og ønske om å skape arbeidsplasser og næringsutvikling i regionene hvor BAN-nettverkene er hjemmehørende, sier BAN-manager i Connect Vest, Ståle Stormark.

Kun de beste selskapene plukkes ut til å presentere for BAN-nettverkene, som utelukkende investerer i egen region. Uten unntak tar et av medlemmene i BAN-nettverket posisjonen som styremedlem i selskapet, og opptrer på vegne av sine medinvestorer.

– BAN-medlemmene investerer både med lommebok og hjerte. De er i stor grad mennesker som selv har vært gründere – som har etablert, utviklet og i noen tilfeller solgt selskaper – så de vet hva det innebærer, sier Stormark.