Atle Tjelflaat

Daglig leder, Etablerersenteret Vest-Agder IKS

«Den største utfordringen for gründere er den tid det tar å utvikle et produkt/konsept som er godt nok til at det får aksept i markedet og dermed også hvor store ressurser en vil trenge for å gjennomføre denne fasen.»

Anne Grethe Bakken

Næringslivskoordinator, Sandefjord kommune

«Du må ha tro på eget produkt, være utholdende og villig til å ta litt risiko, satse egen kapital. Vær bevisst på hva du selger og lær deg å presentere dette på en rask og forståelig måte.»

Marius Sandvik

Seniorrådgiver, Follorådet

«Gjennom kurs og veiledning vil vi gi etablereren en systematisk innsikt i sammenhengene mellom forretningside, forretningsmodell, markedsføring, salg, organisering og budsjettering.»

Suzanne de Kok Selstad

Daglig leder, Skape Rogaland

«For at gründere skal få det til trenger man en ide, et problem som skal løses, samt en kombinasjon av kunder, kunnskap, erfaring, nettverk og kapital. Det som du mangler må du skaffe deg.»