– Navnet skal i utgangspunktet bidra til å posisjonere bedriften, konseptet eller produktet i en støy av konkurrerende budskap. Bruk derfor tid og ressurser på å finne et navn som kan fungere som en fremtidig merkevare, forklarer Pharo Ronde, og legger til:

– Og tenk helhet. Skal du bygge en merkevare, må all kommunikasjon, sentralt og lokalt, levere det samme fotavtrykket.

Dersom navnet gir feil signaler, kan bedriften tape allerede på startstreken. Navnet bør være «catchy» og avspeile selskapets verdier, og det er viktig at man er alene om det rent varemerkejuridisk.

Kreativitet og juss

– I våre navneutviklingsprosesser er kjerneverdiene det viktigste. Først må man vite hvilke verdier man skal stå for og hvordan man ønsker å posisjonere seg i markedet. Deretter starter vårt arbeid med å utvikle et navn som er tilpasset målgruppen, verdiene og forretningsideen og som kommuniserer det selskapet ønsker, sier hun.

Navnet bør være unikt innen sitt område i forhold til det kreative og det varemerkejuridiske.

– Vi kombinerer kreativ navneutvikling med varemerkejuridisk innsikt. Det er kanskje vårt største fortrinn. Det varemerkejuridiske er vanskelig og står for 50 prosent av en navneutviklingsprosess. Det er slutt på de tidene hvor man fant på et navn over en flaske vin. Det hjelper nemlig ikke bare å være kreativ hvis man ikke også innehar juridisk kunnskap. Navnet må også være ledig som domene samt i firma- og navneregisteret. Gjøres dette feil, kan det bli langt dyrere å bli saksøkt for immaterielle krenkelser enn hva det koster å la oss ta prosessen, sier Pharo Ronde.