En rekke offentlige instanser står klare til å hjelpe deg i gang, men det er viktig å ha en velgjennomtenkt forretningsplan for man går igang med den praktiske gjennomføringen.

Det opprettes mellom 30.000 og 35.000 bedrifter hvert år. Tall fra Brønnøysundregistrene viser at 50 til 60 prosent av disse bedriftene avvikles innen fem år. Derfor er det kritisk at du setter deg inn i oppgaven som står foran enhver gründer.

Er du gründertypen?

Først og fremst bør du ta stilling til om du personlig er gründertypen. Det er en rekke personlige egenskaper som ofte er en viktig forutsetning dersom du ikke ønsker å ende opp som en del av statistikken over bedrifter som legges ned innen få år.

- Gründere som i størst grad lykkes med sin etablering tror jeg er de som har utholdenhet, er nysgjerrige, pågående og har et nettverk med gode hjelpere som brukes fornuftig, sier seniorrådgiver i Brønnøysundregistrene, seksjon bedriftsveiledning, Kari Ann Nygård.

Investorer og finansieringsinstitusjoner vil bare i begrenset grad kunne vurdere produkt- vare- eller tjenesteidéen din, men de kan vurdere deg og hva slags person du fremstår som. En vellykket etablering er så knyttet sammen med personlige egenskaper hos etablereren at dette kan være avgjørende for om du får ja eller nei til finansiering av ditt prosjekt.

Gründere..

 • tar initiativ, og de liker å ha ansvar.
 • er åpne for nye ideer, og trives med å utvikle nye muligheter.
 • er optimistiske, utadrettede, nysgjerrige og vanebrytende.
 • har god selvtillit, samtidig som de kjenner både sine svake og sterke sider.
 • er utholdende, og setter seg mål som de når.
 • er gode lyttere og relasjonsbyggere.

Kjenner du deg igjen i beskrivelsen? Da har du et godt utgangspunkt for at du vil lykkes med din bedrift. Det er likevel ikke bare å hive seg i det.

Research-fasen er essensiell

Du må først og fremst undersøke om det er marked for din bedriftsidé. Research er desto viktigere dersom idéen du har er helt unik. Det er som oftest marked for en restaurant, folk må jo spise, men er du en oppfinner er det viktig å analysere om det er behov for produktet eller tjenesten din.

- Det store spørsmålet før man starter opp egen virksomhet er selvsagt om det kommer til å gå bra, og om virksomheten vil kunne gå med overskudd. Det er ingen som kan gi et sikkert svar, men hvis gründere er markedsorientert, kan en få viktig informasjon ved å spørre om hvordan kundene oppfatter tilbudet samt være våken og holde øye med de etablerte i bransjen, presiserer Nygård.

Spørsmål som er viktig å stille seg i research-fasen kan være:

 • Hvem er kundene dine?
 • Har du sterke konkurrenter?
 • Hvor stort er markedet i volum og over tid?
 • Hvor stort utviklingspotensial er det i denne bransjen?

Svarene du kommer opp med bør dekke både positive og negative aspekter, slik at du kan danne deg et helhetlig bilde av bransjen du ønsker å begi deg inn i.

- Foretak som lykkes tror jeg i stor grad er markedsorientert, det vil si de har evnen til å justere sin forretningsmodell i takt med at markedet endrer seg. Andre faktorer som er viktig for å lykkes er at gründeren har satt seg godt inn i hva det innebærer å drive egen virksomhet, og forholder seg til de plikter som gjelder for rapportering til de offentlige, og at de betaler sine forpliktelser ved forfall.

- Et annet forhold som kan være med på å avgjøre om gründeren lykkes gjennom de første årene er at foretaket er finansiert på en sunn måte, og at det finnes arbeidskapital til å møte perioder med større utgifter enn inntekter, legger Nygård til.

Bruk nettverket ditt!

I etableringsfasen er det viktig å tenke på hvem du kjenner som kan ha kunnskap du trenger og hjelpe deg på vei. Selvom du kanskje bare kjenner noen få som er rådgivere, økonomer og lignende, så er det garantert at de kjenner enda flere relevante fagpersoner de kan referere deg videre til.

Sug til deg all kunnskap og erfaring du kommer over i research-fasen. Den vil være livsviktig for din forretningsplan.

Ting tar tid

Å starte en bedrift skjer ikke over natten til tross for at det er såre enkelt å starte en bedrift rent praktisk. Smør deg med tålmodighet, og bruk tiden til å dyrke og utvikle idéen din. En forretningsplan er som en god vin, den blir bare bedre med tiden. De første tankene og regnestykkene vil forandre og utvikle seg med tiden. Gi dem den tiden som trengs – det er avgjørende for din suksess.

En god forretningsplan inneholder alltid..

 • et sammendrag – maks én A4 side om hva du skal tjene penger, hvem står bak prosjektet og hvilket marked du vil inn på.
 • initiativtakere: personalia, kontaktinformasjon, eierforhold, organisering og administrasjonsplan.
 • produktbeskrivelse: kort beskrivelse av produktet eller tjenesten du ønsker å tilby. Hvilken fordel gir disse dine kunder? Viktig å fokusere på det personlige fortrinnet.
 • markedsvurdering: beskriv kunden, konkurrentene, og markedsføring-/salgsmuligheter. Det er viktig å være realistisk når du lager prognoser, og hverken overvurdere eller undervurdere markedet.
 • budsjett og oppstartsfinansiering: gjør rede for hvem og hvor mye som investeres. Kalkyler, finansieringsplan og likviditetsbudsjett. I budsjettet prøver du å fremstille en simulering av hva som vil skje det neste året rent økonomisk på grunnlag av investeringene.
 • fremdriftsplan: en utgreiing om hva som skal skje rent praktisk. For eksempel arbeidsoppgaver, metode, hensikt og hvem som er ansvarlig for gjennomføring.

Det kan være lurt å sjekke om Innovasjon Norge arrangerer etablererkurs i ditt nærområde.

Trenger du tillatelse?

Det er viktig å undersøke om du faktisk trenger en offentlig tillatelse, autorisasjon, lisens eller bevilling for å starte opp bedriften din. Det kan også ha innvirkning på hvilken organisasjonsform du velger. Om det for eksempel blir enkeltmannsforetak eller aksjeselskap (AS).

Er du lege må du ha en offentlig autorisasjon, men skal du for eksempel starte en frisørsalong stilles det krav til lokalet og du må melde fra til kommunestyret før lokalet tas i bruk. Sjekk nøye hva som kreves for din bedrift.

- Når planarbeidet er gjort og gründeren har tatt en beslutning om å starte opp , er det viktig at foretaket organiseres på en hensiktsmessig måte i forhold til omfang og risiko. Her kommer valg av organisasjonsform inn, og de fleste gründere gjør nok dette valget allerede under forretningsplanarbeidet, avslutter Nygård.

Formaliteter

Når du har gjennomført forarbeidet så er det bare å sette igang med å registrere bedriften din offentlig. Man skulle tro at byråkratiet vil være den kjedeligste og mest tidkrevende delen, men det er nå det blir enkelt. Altinn.no loser deg gjennom byråkratiet steg for steg. Og har du lyst til å få veiledning underveis i registreringen, som å velge navn og organisasjonsform, ja så er det bare å plukke opp telefonen og ringe deres gratistjeneste Bedriftsveiledning.

De hjelper deg med..

 • formelle krav ved etablering og drift av foretak.
 • valg av organisasjonsform.
 • ansettelse, permittering og oppsigelse.
 • skatter og avgifter.
 • offentlige finansiering- og støtteordninger.
 • import- og eksportregler.
 • myndighetenes krav til autorisasjoner, godkjenninger etc.
 • sletting og opphør av foretak.

Da er du klar for å sette kreativiteten din ut i live. Vi ønsker deg masse lykke til!

For veiledning og nærmere beskrivelser kan du lese mer om dette på Altinn.no sin etableringsguide.