Selskapet PURE er historien om et selskap som ville levere kvalitetsvann på en bedre, billigere og mer miljøvennlig måte, men med den samme fine opplevelsen av god design som flaskevann fra andre produsenter. Det handler om å rense vannet som vi allerede har i springen litt ekstra slik at det får en kvalitet som kommer ut fullt på høyde med det flaskevannet som selges over disk. I starten leverte The PURE Water Company nesten utelukkende til restauranter, men i dag er kundegruppen for det meste næringslivsaktører og de dekker stort sett alt av nybygg i Oslo og Akershus, blant annet hele Barcode.

Kundene er opptatt av design

– Andre aktører leverer enkeltstående kjølemaskiner til hvert enkelt tappetårn, mens vi leverer store maskiner som betjener mange tappetårn, forteller Wattne Andsem og fortsetter:

– Byggene trenger da bare en kullsyrebeholder per kjøler i stedet for en per tappetårn, og det gjør at de slipper masse inn- og utkjøring, samtidig som de sparer masse plass.

Hun forteller at majoriteten av kundene er svært opptatt av design. Og siden vann er vann, i hvert fall rent visuelt, er det flasken og navnet som utgjør bedriftens visuelle varemerke. Flasken er spesialdesignet av Scandinavian Design Group og har vunnet den prestisjetunge designprisen Grand Clio Award.

Søkte om beskyttelse

Hos Bryn Aarflot startet de en prosess hvor de først vurderte hva som var unikt med dette produktet.

– For PURE er det merkevaren som blir konkurransefortrinnet. Og det er merkevaren man selger, med alle assosiasjoner, løfter, forventninger og goodwill som er knyttet til den. Vi så på hvordan vi på best mulig måte kunne bruke immaterialrettens verktøy til å beskytte kundens konkurransefortrinn, sier advokat og partner Anne Wildeng hos Bryn Aarflot.

Basert på en grundig vurdering, konkluderte de med at selve navnet PURE måtte registreres som et varemerke. Flasken krevde ytterligere vurderinger. Skulle man søke om designbeskyttelse, eller heller søke om å varemerkebeskytte den som et kjennetegn på samme måte som Coca-Cola har gjort med sin flaske?

– Siden en designbeskyttelse bare varer i 25 år, mens et varemerke beskyttes til evig tid, syntes vi det var viktig å få flasken beskyttet som varemerke. Vi søkte den derfor registrert og beskyttet som et såkalt tredimensjonalt kjennetegn, forteller Wildeng.

– Men fordi registrering av henholdsvis varemerker og designer gir ulik beskyttelse, valgte vi i samråd med kunden i tillegg å registrere flasken som en design.

Overvant hindringer

Registreringssøknadene ble sendt inn til Patentstyret – Norges registreringsmyndighet for varemerker – som imidlertid ikke uten videre ville registrere flasken som tredimensjonalt varemerke, det som nettopp var vurdert som den viktigste og mest verdifulle beskyttelsen i prosjektet. Patentstyret mente at flasken var for enkel og ikke spesiell nok til at den kunne registreres.

– Det ble flere runder med skriftveksling og argumentasjon, men først etter 2,5 år ble varemerkemyndigheten overbevist om vårt syn på saken og godtok varemerkeregistrering også for selve flasken. Klienten hadde nå oppnådd evigvarende beskyttelse for selve utseendet og formen på flasken, så det var en stor seier, sier Wildeng.

Parallelt med anstrengelsene for sikring av rettighetene i Norge, ble det arbeidet med å få på plass tilsvarende beskyttelse på andre internasjonale markeder som var aktuelle for PURE. Kunden eier i dag rettigheter i alle markeder av betydning for PURE-konseptet.

Fornøyd oppdragsgiver

– Jeg hadde ikke noe kunnskap om varemerkeregistrering. Det er et komplekst felt, og i ettertid ser jeg at hjelpen og rådene vi fikk fra Bryn Aarflot var absolutt uvurderlige. Hele prosessen ble profesjonelt og godt håndtert. Vi fikk først avslag på registrering fra Patentstyret, men Bryn Aarflot ga ikke opp, og til slutt klarte de å få gjennomslag. Nå er flasken med teksten PURE varemerkebeskyttet i Norge, og det er vi veldig glade for. Der gjorde Bryn Aarflot en virkelig strålende jobb, avslutter Berit Wattne Andsem.