Bak avsenderen for innsigelsen var Onsagers, et selskap som representerer Swix.

– Da vi kom opp med ideen om Mr.Gripy, var det flere som tipset om å søke patent, sier gründer i HappyNorwegian, Brage Eriksen. 

Dette var i 2016 da Espen Hinsch og Brage Eriksen gikk første året på entreprenørskap og økonomi på BI.

– Det å få patent på et slikt produkt kostet rundt 100.000 kroner hvis vi skulle bruke patentadvokater. På dette tidspunktet var det helt uaktuelt, forklarer Eriksen. 

Valget sto mellom å droppe det eller å skrive søknaden og håndtere prosessen selv. Eriksen forteller at de valgte sistnevnte siden de hadde mer tid enn penger.

– Det var flere grunner til at vi ønsket patent. En av de var at det er fordelaktig med tanke på sportsbutikker, banker, investorer, og så videre. Dette fordi et patent gjør oss mer unike og det gjør det vanskeligere for konkurrenter å kopiere oss, noe som gir samarbeidspartnere en større sikkerhet. En annen grunn var for å slippe og bruke flere årsverk og store investeringer på utvikling, for så å ende opp med at en større aktør stjal ideen.

- Hvordan ligger dere an og hvordan oppfatter dere prosessen?

– Vi har nå brukt den siste tiden på å kartlegge situasjonen og hva som bør gjøres. Vi har blitt kontaktet av flere patentadvokater som ønsker å hjelpe oss, og de mener det fortsatt er håp. Hvis vi skal forsvare patentet, må det sendes inn et motsvar på innsigelsen i løpet av januar 2019, sier Eriksen og påpeker at det blir ikke aktuelt å skrive denne selv.

– Her trenger vi profesjonell hjelp.

- Hvorfor benyttet dere ikke juridisk bistand, bidro dette til at patentet ble forsøkt fjernet?

– Vi snakket med noen advokater vi kjente til og rådførte oss med Patentstyret, som godtar eller avslår søknader i forkant av søknadsprosessen.

Grunnen til at de ikke benyttet seg av patentadvokater var som Eriksen påpekte tidligere fordi de hadde svært lite kapital i oppstarten.

–  Vi var som sagt studenter og solgte unna dykkerutstyr, surferbrett, iPad og det vi ellers pleide å holde på med på fritiden, for å finansiere oppstarten av selskapet. Hadde vi brukt patentadvokater fra starten tror jeg nok ikke vi hadde stått i denne patentstriden. Men i 2016 tror jeg allikevel det var riktig å gjøre det på den måten vi gjorde det. Det betyr ikke at vi vil gjøre det tilsvarende med neste produkt. Nå har vi andre forutsetninger.

Selger godt

– Fremtiden ser lys ut. Vi er nå midt i sesong og salget går veldig bra. Slik vi ser det er det absolutt verdifullt å ha patent, men langt viktigere er det å ha et produkt folk digger, sier Eriksen.  

– Derfor bruker vi også mye tid og ressurser på å faktisk lage det kundene våre vil ha.

De eksporterer i dag Mr.Gripy til åtte forskjellige land, blant annet USA, Canada, Østerrike og Tyskland.

Interessert i å lære mer

- Hvordan blir dere som en mindre bedrift i Norge, oppfattet av de større aktørene i sportsbransjen?

– Vi ble egentlig tatt veldig godt imot i sportsbransjen. Flere av skileverandørene likte produktet og introduserte oss for andre de mente vi burde prate med. Vi var veldig interesserte i å lære, noe som resulterte i at vi fikk mye hjelp. Som følge av dette fikk vi ganske raskt et nettverk i bransjen, sier Eriksen.

Når det kommer til Swix har vi ved flere anledninger forsøkt å komme i dialog, men de har ikke vært interessert, forklarer han. 

- Vil dere å beholde selskapet, selge bedriften eller fusjonere med en større og lignende aktør i bransjen for å kunne fortsette?

– I utgangspunktet vil vi beholde selskapet og bygge det opp. Vi skal fortsette å komme med smarte produkter til sportsbransjen og Mr.Gripy er det første, men definitivt ikke det siste. Vi har flere spennende produkter på trappende, så det er bare å glede seg.