- Det er utrolig viktig å gjøre som skatteetaten sier. Sett av penger slik at du har nok til å betale det som det offentlige skal ha. Mange tar ut for mye lønn og har ikke nok til skatt og moms, sier høyskolelektor ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, ved Handelshøyskolen BI, Tor Haugnes.

Skatteetaten sørger for at alle skatter og avgifter blir innbetalt. Om bedriften må betale skatt eller ikke, avhenger av organisasjonsformen. I motsetning til enkeltpersonforetak og aksjeselskap hvor du må betale skatt, er studentbedrifter og ungdomsbedrifter skattefrie virksomheter. Les mer om ulike organisasjonsformer her.

Del opp omsetningen

For å holde styr på bedriftens økonomi, kan du dele omsetningen inn i tre:

  1. Den ene tredjedelen skal være stor nok til å dekke skatt, moms og arbeidsgiveravgift.

  2. Den andre tredjedelen bør settes av til andre utgifter og driften av virksomheten utover lønn.

  3. Den siste tredjedelen kan gå til utbetaling av lønn eller reinvestering.

En god idé er å opprette tre ulike kontoer. På den måten har du god oversikt over beløpene som disponeres til de ulike utgiftspostene. Men det kan fremdeles være vanskelig for nye bedrifter å tjene inn nok penger i oppstartfasen. Da har du som regel flere utgifter enn inntekter, og det kan gå mange måneder før du får første innbetaling.

- Du bruker en til tre ganger så mye som det du får betalt i begynnelsen. Det er den risikoen du tar selv når du starter opp, sier Haugnes.

Tips til nye bedrifter

  1. Skaff deg en regnskapsfører tidlig - ikke utsett det. En regnskapsfører sørger for at regnskapet til bedriften din blir ført opp korrekt. Du kan fint føre det selv dersom bedriften din har et lite regnskap, men det er viktig at du har nok kunnskap først. Ikke sett igang uten å ha vært i kontakt med en regnskapsrådgiver. Han eller hun vil også raskt kunne avgjøre om du trenger hjelp eller ikke.

  2. Det er veldig viktig at du holder alle fristene for utbetalinger til skattemyndighetene. Det gjelder blant annet moms og skattetrekk. Dette må være bedriftens førsteprioritet.

  3. Prioriter alltid betalende kunder fremfor nye konsepter eller fremtidige potensielt gode idéer. På denne måten vil du få en inntjenende kontantstrøm.

Haugnes anbefaler også at nyetablerte bedrifter benytter seg av et faktureringsprogram. Programmet kan brukes for å opprette og utstede fakturaer, og gjør det generelt enklere for bedrifter å holde oversikt over alle fakturaer.

- Da kan man enkelt se hvor mye av den fakturaen du får innbetalt som skal gå til moms og skattetrekk.

Du må tørre å prøve

Aspirerende gründere stilles overfor en rekke utfordringer når egen bedrift skal etableres. Det betyr ikke at det er umulig, og dersom du har en god idé med gode forutsetninger, kan du lykkes.

- Det er utfordrende å starte en bedrift, men vi ønsker ikke å skremme de som ønsker å etablere en egen bedrift. Vi håper at de tør å prøve, sier Haugnes.