Av Pål T. Næss, Direktør Gründere og oppstartbedrifter i Innovasjon Norge

Men Norge trenger ikke lenger bare flere gründere. Mest av alt trenger vi flere gode gründere. De som kan utvikle vekstbedrifter som bidrar til arbeidsplasser og skatteinntekter i hele landet. Vi trenger deg som drømmer enda større.

FNs bærekraftmål

Verden har mange globale utfordringer. FNs 17 bærekraftmål er en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Bærekraft handler om miljø, men også om økonomi og sosiale forhold. Vi må utvikle bedrifter som kan ta vare på behovene til menneskene som lever i dag uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. Derfor er bærekraftmålene også et idékompass for gründere. Kan du utvikle et produkt som svarer på en av utfordringene hele verden ønsker å løse, så er du på god vei til å bli en internasjonal suksess. Ikke alle gründere kan redde verden, men det er aldri nok å kun ønske å tjene penger. Norge trenger deg som tenker stort, og som tenker fremover.

Det internasjonale markedet

Tenk internasjonalt fra dag én, det norske markedet er for lite til at selskapet kan vokse seg stort nok. Vær forberedt på en krevende reise med lange dager og korte netter, motgang og mange «nei». Vær også forberedt på at ambisjon og utholdenhet vil være det som en dag snur bedriften din til en suksess.

Å tenke stort handler også om å ikke gå veien alene. Vi bruker ofte uttrykket «å starte for seg selv» om å etablere egen bedrift. Det er både en dårlig formulering og et dårlig råd, for de færreste oppnår suksess alene. Allier deg med flinke folk, helst de som har andre egenskaper enn deg selv, og kompetanse bedriften din trenger for å vokse.

Test produktet i markedet

Alt trenger ikke å være perfekt før du tar drømmen din ut i virkeligheten. Internasjonale investorer reagerer ofte på at nordmenn venter for lenge med å teste et produkt i markedet, og at vi er dårlige til å formidle produktene. Inviter potensielle kunder, partnere og investorer med på utviklingen. Mest sannsynlig ender du opp med en enda bedre løsning fordi markedet ditt har fått være med å definere hva de ønsker seg.

På oppdrag fra regjeringen skal Innovasjon Norge hjelpe gründere til å vokse, samtidig som vi skal legge et innovasjonspress på det etablerte næringslivet. Våre ordninger skal gjøre en forskjell, uten å være konkurransevridende. Før vi involverer oss i selskaper vurderer vi derfor selskapets nyhetsverdi, vekstpotensial og gjennomføringsevne. Våre ordninger skal ikke fortrenge privat kapital, men matche og utløse denne.

Stort nettverk

Vi er tilstede i 30 land rundt omkring i verden, og våre utekontorer har nettverk og kompetanse som bør benyttes i enda større grad. Bruk våre rådgivere og kurs til å lære om alt fra tollregler til merkevarebygging og salg. Utnytt kontaktnettverket vårt til å komme inn i oppstartmiljøer der du bor, og i markedene du vil satse. Ikke alle gründerdrømmer ender i globale selskap, men alle globale selskap startet med en drøm. Norge heier på dere gründere, trenger dere, og håper dere fortsetter å innovere og levere. Innovasjon Norge gjør vårt beste for å støtte dere.
Lykke til!