1. Tenk langsiktig
Hvis du antar at du kommer til å få behov for mer arbeidskapital om ett år, så skal du begynne kapitaljakten allerede nå. Generaltabbe nummer én er å begynne når selskapet er tomt for penger, da er det allerede for sent.

2. Skaff deg kunnskap om kapitalmarkedet
Alt for mange gründere er helt kunnskapsløse om markedet de skal hente penger i. Risikokapital er en knapp ressurs, og det er beintøff konkurranse om den. Gründere som ikke har gjort hjemmeleksen sin, stiller opp i konkurransen med et svært dårlig utgangspunkt.

3. Den gode nyheten
Det er lett å skaffe seg et forsprang i konkurransen. Du behøver bare spandere noen timer på Google, mer skal det ikke til for å være vesentlig mer oppdatert om risikokapital enn de fleste andre gründere. Vil du ha enda mer kunnskap, bør du begynne å følge med i finanspressen, og kanskje lese noen fagbøker.

4. Let etter den kompetente kapitalen
Du bør lete etter medeiere som kan tilføre bedriften noe mer enn kapital. Gode eiere coacher deg og bidrar med sin erfaring og sitt nettverk. Vurder derfor kritisk hvilke investorer og medeiere du ønsker å samarbeide med, gjør research på dem.

5. Ta imot de gratispengene som finnes
Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, ENOVA, fylkeskommuner m.m. tilbyr etablererstipend og andre virkemidler for oppstartbedrifter. Men ingen kaster disse pengene etter deg, du må sette deg inn i tildelingskriterier og skrive gode søknader.

6. Søk fellesskap
Over hele landet finnes det næringshager og inkubatorer, samt private kontorfellesskap som MESH i Oslo, DIGS i Trondheim, Mess and Order i Stavanger osv. Her treffer du samarbeidspartnere, du får tips om hvem som investerer i hva, og du får uvurderlig feedback på ideene dine.

7. Aldri undervurder networking
Det finnes mange eventer, konferanser og møteplasser for kapital og bedrifter. Møt opp, prat med folk og lytt med begge ørene, da kan du få tips om investorer og gode hjelpere du kan benytte deg av.

8. Ta imot gratis hjelp
Det finnes ideelle organisasjoner, for eksempel CONNECT Norge, som tilbyr gratis mentoring og coaching av gründere.