Som gründer har du mange ting å tenke på og mange ting du må ta hensyn til.

- Gründere har gjerne en idè eller et konsept som de er gode på og kan mye om, det er sjelden at det er regnskapsføring. Jeg tror det er lurt av gründere å få hjelp til regnskapet. Da får de bedre tid til å konsentrere seg om det de skal, nemlig å drive frem en ny bedrift, sier Vegard Nerhus som er daglig leder i regnskapsbyrået View Frilans.

- Hvis du oppsøker et regnskapsbyrå tidlig i etableringsfasen kan du også få mange gode råd, for eksempel om du bør velge å stifte et enkeltmannsforetak eller et aksjeselskap. Regnskapsbyrået kan også bidra til å lage gode rutiner i driften slik at du har oversikt over økonomien allerede fra den dagen du starter opp, fortsetter han.

Ikke velg en gammel løsning

Velg et byrå som følger med i tiden og som har nettbaserte løsninger, da blir gjerne arbeidsflyten mellom bedriften og regnskapsbyrået enklere.

- Hvis du kan sende bilag på e-post og ikke bruke gammeldagse løsninger med masse papirer frem og tilbake vil du få en hverdag som er enklere, sier Nerhus.

Regnskapsbyrået kan også bidra til å lage gode rutiner i driften slik at du har oversikt over økonomien allerede fra den dagen du starter opp.

Byråene som har nettbaserte løsninger kan ofte også tilby en form for arbeidsdeling mellom byrå og klient. Det kan være at klienten for eksempel fakturerer selv, men også at de står for den daglige bokføringen selv og lar byrået ta seg av all offentlig rapportering, som moms, skatt, arbeidsgiveravgift, næringsoppgaver og slike ting.

- En slik arbeidsdeling kommer ofte veldig gunstig ut rent økonomisk, samtidig som regnskapet blir kvalitetssikret av et autorisert regnskapsbyrå. Du får bistand og kan være sikker på at du har et regnskap som er juridisk korrekt, forklarer Nerhus.

Noen vil kanskje være redde for å miste oversikten hvis de setter bort regnskapet til en ekstern regnskapsfører, men i mange tilfeller er det snarere tvert om. I hvert fall hvis du har valgt et byrå som har en nettbasert løsning:

- Da kan du ofte logge deg inn uansett hvor du måtte være i verden og følge med på hvordan den økonomiske stillingen i selskapet er til en hver tid. På den måten mister du ikke oversikten, men har full kontroll, sier Nerhus.