MP: Hvilke nøkkelfaktorer bør gründer ta hensyn til ved oppstart av bedrift?

CHB: Det spiller ingen rolle hvor unikt produktet eller forretningsideen din er hvis du ikke er forberedt på å overbevise potensielle kunder til å bli kunder. Mange fantastiske ideer har strandet på at man ikke makter å selge de.

Før du starter opp bør du stille deg selv følgende spørsmål:

 • Finnes det et marked som er stort nok for mine produkter/tjenester?
 • Hvordan skal jeg skille meg ut fra konkurrentene?
 • Har jeg tilstrekkelig kapital til å drive selskapet de første månedene?
 • Er jeg i en periode, villig til å ofre all min fritid, kvelder og helger for å lykkes?

MP: Hva bør gründer unngå ved oppstart? Kan du lokalisere de vanligste fallgruvene?

CHB: Et «snev av tunnelsyn» kan være fordelaktig ved oppstart. Med dette menes at du må fokusere på det viktigste først. Det harde faktum er at uten kunder har du ikke livets rett.

Skulle vi shortliste de fire viktigste tiltakene ville det se slik ut:

 1. Bygg struktur fra første stund, sørg for at du har oversikt over alle kunder, potensielle kunder og pågående salgsprosesser.
 2. Fjern alle tidstyver som hindrer deg i å skaffe omsetning. Sett bort tidkrevende og administrative oppgaver som regnskap, momsoppgjør, skatteinnebetalinger osv.
 3. Ikke være redd for å ta tilstrekkelig betalt. Selv om du driver et nystartet selskap, så preges ikke produktet/tjenesten av dette.
 4. Bruk ikke av kassekreditten til innkjøp.

MP: Hva bør gründer fokusere på for effektiv og trygg vekst?

CHB: Et langsiktig perspektiv er en forutsetning for å lykkes, vær tålmodig og vær forberedt på å bygge sten for sten. I tillegg kan følgende grep bidra til å gjøre ditt selskap til en suksess:

 • Ikke ansett noen før arbeidsmengden blir uoverkommelig, da har du forhåpentligvis økonomi til å bære det.
 • Før mest mulig kapital tilbake til selskapet og bygg en buffer for viderutvikling eller strammere tider.
 • Skaff deg en god rådgiver på skatteplanlegging og disponering av overskudd.
 • Delta på flest mulig nettverk....det er den rimeligste markedsføringen du kan få.