1. Hvilke nøkkelfaktorer bør gründer ta hensyn til ved oppstart av bedrift?

Nøkkelfaktorer ved oppstart av bedrift er vanskelig å gi noen salomonisk opplysning om, siden de fleste slike faktorer vil relatere seg til hvilket område bedriften anser som sitt hovedområde. Eksempelvis: Er bedriften produsent av et produkt eller skal bedriften levere en tjeneste? Felles for begge typer bedrift vil nok være at gründer undersøker og setter seg inn i hvilket behov bedriften skal dekke og om den tjenesten eller varen som blir tilbudt har et marked. Det kan også undersøkes om det finnes konkurrerende selskaper og eventuelt om det kan finnes samarbeidspartnere og/eller kontaktpersoner som kan snakkes med. 

Det er ofte lettere å betjene et allerede eksisterende marked enn å etablere sitt eget marked. Det kan også være en idé å undersøke om det finnes lovbestemmelser som regulerer det aktuelle området hvor bedriften skal operere (trengs det løyver, sertifikater, godkjenninger, også videre for produktet eller tjenesten som skal tilbys?) Flere nøkkelfaktorer ved oppstart kan være om det finnes offentlige støtteinstanser som kan benyttes (Innovasjon Norge, Skattefunn, støtteordninger i Altinn, også videre). Det kan også i denne sammenheng være nyttig å undersøke hvilke konkurrerende selskaper og/eller produkter som finnes for å undersøke konkurransen på området og for å eventuelt bestemme hvilket markedsmessig behov det er for varen/tjenesten.

2. Hva bør gründer unngå ved oppstart? Kan du lokalisere de vanligste fallgruvene?

Gründer bør i hovedsak utføre de handlinger som er nevnt i forrige punkt. Gründer bør også sikre økonomien i foretaket. Søker bør unngå å undervurdere konkurransen i markedet. En alt for urealistisk optimisme angående eventuelle vanskeligheter vil kunne torpedere en ellers vekstferdig bedrift. Konkurransedyktighet kan blant annet ligge i verdidrivende faktorer som kompetanse i bedriftens team/styre, at bedriften opererer uten konkurrenter, at bedriften har beskyttelse for egne ideer (patent/design/varemerke).

3. Hva bør gründeren fokusere på for effektiv og trygg vekst?

Elementer som kan sikre vekst i et foretak er: 

  • Konkurransedyktighet
  • Omsorg for nøkkelpersoner
  • Sikring av egne rettigheter (industrielt rettsvern)
  • Opprettelse av taktiske og/eller strategiske samarbeidsavtaler