Av Truls Berg, Managing Partner i Digital Insight AS og generalsekretær i Innovation Forum Norway

Ett av våre fortrinn er den høye teknologiske forståelsen og vår rolle som innnovative forbrukere. Dette gjør at Norge og Norden ikke bare er en attraktiv region for å teste nye produkter og nye måter å gjøre tingene på - vi er også nærmere fremtidens måter å jobbe på enn resten av verden.

Én av fem overlever første tre årene

Norge har en fantastisk og blomstrende gründerkultur, og det startes årlig over 50 000 nye virksomheter i Norge, det er over tre ganger så mange som i Danmark. Dette er viktig fordi norske virksomheters evne til å skape nye verdier er det som legger grunnlaget for vår felles velferd i femtiden. I en stadig mer global verden der endringer treffer oss i stadig økende grad er det også gledeligvis en økende forståelse for innovasjonens og gründernes sentrale rolle i økonomien, som vårt viktigste verktøy for å forbedre dagens konkurransekraft.

Imidlertid er det kun én av fem som overlever de første tre årene og det viser med all mulig tydelighet at det å starte for seg selv er risikosport på høyt nivå. Mange av de som går på trynet ville trolig kunne vært reddet med bedre veiledning og et mer proaktivt støtteapparat gjennom «dødens dal», noe som den siste tiden er godt beskrevet på 3in.no.

Jeg håper at du som leser dette blir inspirert av gode historier om alle de som lykkes, suger til deg gode råd og husker på at det å starte eget sannsynligvis er den ultimate måten å utvikle seg selv på. Som en av Tomra sine flinke grundere, Petter Planke så godt sier det; «Man blir ikke alltid rik av å starte for seg selv, men det er alltid berikende.»

Etter ha startet eget tolv ganger og hjulpet hundrevis av gründere med å komme i gang, blir det stadig tydligere at det er noen fellestrekk ved de som lykkes, og her kommer de fem viktigste:

  1. De er utradisjonelle og tenker utenfor boksen, - «vedtatte sannheter» og status quo utfordres uavbrutt.
  2. De er uredde og setter seg høye mål - som mange vil kalle urealistiske.
  3. De går 100 prosent inn for oppgaven og brenner døgnkontinuerlig for de mål de har satt seg.
  4. De samarbeider godt og er aktive deltagere i gode nettverk. De vet at det handler om team og at halve hemmeligheten er å teame opp med de rette. De har innsett at selv den beste idé er en dårlig idé om den ikke støttes av et godt team.
  5. De tør å gjøre feil. De måler det de gjør og er usedvanlig flinke til å raskt endre det som ikke fungerer.

Du vil oppdage at det er mange som er med deg på denne reisen, så sug til deg de gode råd av andre, og lykke til som hverdagshelt og verdiskaper!