– Uavhengig av lite eller mye utdanning, ønske om deltids- eller fulltidsjobb, vil vi tilby muligheter for opplæring i arbeidslivet med lønn til de som er klare for å gripe den, sier gründer og en av landets yngste sosiale entreprenører, Thea Emilie Dalen Dille.

Utdanningssystemet er blitt en jungel av vanskelige og krevende valg. Om lag 30 prosent av de unge finner seg ikke til rette innenfor dette systemet. Mange vil i stedet jobbe, men har vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet. Samtidig er det stort behov for arbeidskraft. Ansettelser er noe av det viktigste bedrifter gjør, men det er både risikabelt og ressurskrevende for bedriftene. I andre enden av arbeidslivet finnes det godt voksne med mye kompetanse og erfaring, som skal overføres til de yngre.

– Vi er opptatt av å kombinere disse ressursene på måter som forløser potensial og kraft vi som arbeidsgivere er tjent med å utvikle, sier Håvard Martinsen, co-pilot i MERK Norge.

Vi vil gi unge likeverdige muligheter til å skape seg en meningsfull hverdag og økonomisk selvstendighet gjennom å jobbe.

Arbeidslivet som læringsarena

- Unge som vil og kan, skal få muligheten til å vise nettopp det. Ikke fordi vi bør gi dem muligheten, men fordi vi er helt avhengig av å ha dem med på laget i framtiden. Inntil noen tar tak i disse problemstillingene og finner en løsning, taper både samfunnet og enkeltmennesket, fortsetter Martinsen.

MERK Norge satser spesielt på unge uavhengig av utdanning, og selskapet har et klart samfunnsnyttig formål. Med en egenutviklet modell og stjernemerking, vil selskapet bidra til å fornye arbeidsmarkedet gjennom og benytte de ledige ressursene i samfunnet på nye og bedre måter.

– Vi vil gi unge likeverdige muligheter til å skape seg en meningsfull hverdag og økonomisk selvstendighet gjennom å jobbe, sier Dalen Dille.

– Når de unge er økonomisk uavhengige, og opplever at de får benyttet ressursene sine på en positiv måte, samt at bedriftene er fornøyd, har vi gjort jobben vår, avslutter hun.

En god inngang til arbeidslivet

Etter en noe forsiktig oppstart med gode resultater, er selskapet endelig klar til å ta en posisjon i markedet. Dette skal de gjøre gjennom å henvende seg til et større publikum og vokse.

– Mange jobber skal gjøres og stillinger skal fylles i tiden fremover, og i dette bildet er mennesket den viktigste samfunnsressursen. Samtidig skal stadig flere behov dekkes gjennom arbeid, slik som behovet for kontinuerlig læring, mening og økonomisk sikring. Fremtidens medarbeidere kommer til å kreve mer enn høye lønninger og jeg tror fleksibilitet vil avgjøre hvem som lykkes med både å rekruttere og beholde de rette folkene, sier Martinsen.

– Vi ønsker å gå sammen om å skape en god inngang til arbeidslivet. Våre erfaringer er at de unge føler seg bedre forstått og er tryggere og mer ærlig i møte med oss. Gjensidig forståelse og felles mål gir et godt grunnlag for det vi skal oppnå sammen, forteller Dalen Dille, som har etablert selskapet av, med og for de unge.

– Samtidig er det et sterkt ønske å samarbeide tett med samfunnsengasjerte bedrifter og voksne mentorer, legger Martinsen til.

Vilje, frihet og ansvar

I MERK Norge er utgangspunktet at arbeid har høy egenverdi, og at det å ville jobbe er like verdifullt som å ta utdanning. Troen på at læring skapes gjennom praktisk erfaring og at det å lære bort i seg selv gir både personlig og faglig utvikling og mening. Dette er basen for selskapets oppbygging og utvikling. I tillegg vektlegges verdiene vilje, frihet og ansvar høyt.

– For å kunne utrette noe som helst må det finnes en vilje. Det gjelder oss selv, og det gjelder de som skal jobbe for og med oss. Av og til kan det være vanskelig å vite akkurat hva man vil, men det går det an å finne ut av, også underveis, forteller Dalen Dille.

MERK Norge mener at det å treffe selvstendige beslutninger og gjøre egne erfaringer er en viktig drivkraft.

– Frihet henger sammen med opplevelsen av å ha verdi og mestringsfølelse, og er som oftest et resultat både av hvem vi er og hva vi gjør, sier Martinsen.

Av og til kan det være vanskelig å vite akkurat hva man vil, men det går det an å finne ut av, også underveis.

Nyskapende, energisk og modig

Martinsen og Dalen Dille er enige om at både enkeltpersoner og selskaper tilfører nye måter og tenke og jobbe på. De tror at det å få folk med mer variert bakgrunn og livserfaring i arbeid vil gjøre arbeidslivet mer mangfoldig og mer produktivt, og gi gevinst både for bedriftene, de unge og samfunnet.

– De unge har stort pågangsmot og masse krefter. Manglende erfaring kan også bidra til å se de nye mulighetene fremfor begrensningene, noe noen og enhver av oss kan ha nytte av, forteller Martinsen.

Han mener det krever mot å gå sine egne veier, og at unge som velger å bryte A4-løpet kan være kreative, fleksible, utholdende og modige. Han understreker at dette er egenskaper som gjør seg godt i arbeidslivet.

De ønsker at MERK Norge skal være kompetansepartneren med det lille ekstra.

– Med oss på laget får bedriften muligheten til å vise sitt samfunnsengasjement, visjoner og verdier samtidig med å finne god arbeidskraft på nye og kostnadseffektive måter, sier Dalen Dille.

Alle har talent

Dalen Dille forteller oss at de unge som tar kontakt med MERK Norge ønsker å være selvstendige og ta ansvar for egne liv. De forstår at de trenger jobb for å realisere  drømmene sine og for å dekke sine egne behov.

- For oss er ikke talent noe fremmed og utilgjengelig, noe som kun handler om musikk, dans eller idrett, og er noen få forunt. Vi ser talent som de iboende ressursene og det potensial som bor i hver og en av oss, forteller den unge gründeren.

– Gjennom å bli klar over egne talent, utvikle dem, bruke dem og matche dem med bedriftenes ønsker og behov, gjør vi alle en stor tjeneste, avslutter co-pilot Martinsen.

FAKTA

MERK Norge er et rekrutterings- og bemanningsbyrå for ung motivert arbeidskraft. Selskapet har spesialisert seg på unge arbeidstakere, og introduserer nye virkemidler for å skaffe unge lønnet arbeid.  MERK Norge ”stjernemerker” ung arbeidskraft og skiller de motiverte og lærevillige arbeidstakerne fra de mindre motiverte, og formidler kontakt mellom arbeidstakere og arbeidsgivere.  Dette sparer bedrifter både tid og penger. Stjernemerkingsprogrammet er en videreutvikling av traineeordningen og baseres på  læring gjennom praktisk arbeid og mentorer fra næringslivet.

MERK Norge er medlem av Senter for Sosialt Entreprenørskap og Virke sosial innovasjon, og er et AS med ideelt formål. Formålet er å bekjempe nåværende og fremtidig fattigdom og sosial eksklusjon blant unge gjennom deltakelse i arbeid. Formålet oppnås ved å rekruttere, direkte plassere eller ansette og leie ut unge som arbeidstagere til samfunnsbevisste bedrifter.  www.merk3.no. kontakt: ung@merk3.no

 

Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon er en utviklingspartner og en fagarena for samfunnsnyttig innovasjon. Senteret består av sosiale entreprenører, innovatører og gründere, samfunnsbevisste bedrifter, kommuner og frivillige organisasjoner, samt et nettverk av forskere og akademia.

Virke sosial innovasjon er en sektorovergripende arena i Hovedorganisasjonen Virke. Arenaen er under oppbygging, og består i dag av sosiale entreprenører og innovatører. Virksomhetene er dagens og morgendagens endringsagenter, og deler troen på at enkeltmennesker kan gjøre en positive forskjell i samfunnet. Virksomhetene er organisert som foreninger, enkeltmannsforetak eller aksjeselskap med ideelle formål, og kjennetegnes ved at de utvikler og benytter ulike metoder og modeller for verdidreven innovasjon.