– Det første jeg spør om er hva som er verdiene i din bedrift, for det gjelder å være bevisst og beskytte det som har den virkelig store verdien. I de fleste tilfellene utgjør de immaterielle verdiene hele 80 prosent av virksomhetenes verdier. Dette handler om know-how, opphavsrettigheter, varemerkerettigheter, designrettigheter, patenter og det som er innovasjonen i bedriften, sier Hilde Vold-Burgess som er advokat og daglig leder i Acapo, et konsulentselskap som yter rådgivning og bistand innen hele det immaterielle rettsområdet.

Mange gründere som er i en startup, er så opptatt av å utvikle bedriften eller ideene sine at de ikke tenker så mye på hvilke verdier det kan være viktig å beskytte.

– De er blitt så opptatt av selve prosessen, som er blitt en baby for dem, at de glemmer å spørre seg selv om hva verdiene er, hva de må ta vare på og hvordan de gjør det.

Start tidlig

Å beskytte immaterielle verdier kan være ganske komplisert og krever spesialkunnskap. Et tips er derfor at gründere søker hjelp fra profesjonelle miljøer.

– Vi kan hjelpe dem i alle disse fasene, men vi ønsker å komme inn såpass tidlig at vi kan lage en liten strategi for arbeidet og være i forkant. Det vi ofte ser er at gründeren ikke kommer til oss før de har fått problemer. Langt bedre er det om de kommer i forkant, for da kan vi hjelpe dem til å unngå problemene før de oppstår, forklarer Vold-Burgess.

Beskytte, vedlikeholde og forsvare

For investorer og samarbeidspartnere er det svært viktig at man kan dokumentere verdiene i bedriften.

– Det første tipset er å kartlegge hvilke immaterielle verdier som finnes i bedriften. Hva slags innovasjon har vi her som vi vil beskytte? I dag er det patenter, designrettigheter og varemerker som kan registreres. Men det er viktig å understreke at for patentet er det helt spesielle regler knyttet til nyhetsverdi. Det betyr at patentet må søkes før produktet vises i noen som helst offentlig sammenheng. Den neste fasen er å vedlikeholde de registreringene man har ved å betale årsavgifter. Varemerker varer i ti år mens designrettigheter varer i fem. Da er det viktig å ha en oversikt over disse tingene slik at man søker forlengelse i tide, sier Vold-Burgess.

– Å forsvare rettighetene sine er også viktig. Da gjelder det å følge med på hva konkurrentene gjør og at de ikke legger seg for tett opp til bedriftens patent eller varemerke. Gjør de det, er det viktig å reagere med en gang, for lar man dette bare skure og gå, så vil rettighetene bli vannet ut etter hvert.

Norge henger etter

– I Norge er vi ikke gode nok på å ha fokus på dette med immaterielle verdier og forstå hvor mye av bedriftens verdier disse utgjør. Derfor mener jeg at en forretningsplan ikke er komplett med mindre man også har med en Intellectual Property-strategi. Har man ikke immaterielle verdier som trenger beskyttelse, er strategien rett og slett at man ikke trenger noen strategi. Men da viser i hvert fall forretningsplanen at bedriften er bevisst, avslutter Vold-Burgess.