Sammen med lønnskostnader til de ansatte er det bedriftens bilhold som utgjør de store postene på utgiftsbudsjettet. Valg av bilmerke, leasingkonsept og forsikringsløsninger kan gi store utslag på bunnlinjen, og den som greier å styre dette optimalt kan øke fortjenesten og samtidig frigjøre eget personal til inntektsbringende oppgaver.

Dette er kjente fordeler ved ekstern biladministrasjon/leasing, men det er flere tilbydere i markedet, og rett valg kan definitivt gjøre hverdagen enklere, forutsigbar og risikofri for en bedriftsleder.

Representasjon i flere land

I Norge finner vi både leasingselskaper som er en del av en internasjonal gruppe, og rene norske aktører. Begge alternativer kan by på fordeler, men når vi ser på enkelte av de større internasjonale aktørene, som ikke bare administrerer nærmere ti tusen biler i Norge, men som også er en del av et internasjonalt konsern med representasjon i flere titalls land, kan det være interessant å se nærmere på hvilke fordeler det kan gi.

Vi har snakket med Øyvind Elseth, som er Commercial Director i det internasjonale billeasingselskapet ALD Automotive, som kan fortelle mye om fordelene ved å være representert over landegrensene. Et internasjonalt selskap som ALD Automotive administrere mer enn 1 million biler årlig i 37 fordelt på 37 land, og med en slik størrelse vil leasingselskapet ha unike muligheter til å skreddersy optimal flåtestyring basert på veldokumenterte bilvalg, totalløsninger på service og vedlikehold, samt forsikring tilpasset den enkelte bedrift.

Allerede ved de første samtalene vil en bedrift kunne få verdifull informasjon i forhold til biltype, tidsperiode og kjørelengde, basert på den store databasen og de nøyaktige kalkulasjonene de profesjonelle leasingselskapene er i stand til å levere. Det er også viktig å merke seg at biler kan leases med innredninger og dekor inkludert i månedsleien, noe som bidrar til at bedriften får en høy grad av forutsigbarhet i forhold til de kostnadene som er knyttet til bilhold. 

Kan senke kostnadene

Mange bilkjøpere har egne preferanser når det gjelder bilmerker og modeller, men et profesjonelt biladministrasjonsselskap vet mye mer om driftskostnader, vedlikeholdsbehov og verditap enn bedriftsledere flest. Og særlig når det skal settes sammen en flåte bestående av biler i mange ulike klasser, er kunnskapen vi finner hos de store leasingselskapene av stor betydning for bedriftens årlige bilkostnader. Hos et selskap som f.eks ALD Automotive finner du f.eks markedets mest aktuelle varebiler, og takket være rammeavtaler med bilimportørene på alle biltyper, samt et eget forsikringsselskap, får ikke bedriften bare kostnadsreduksjoner og lav risiko, men også et lettere arbeide i hverdagen.

De beste leasingselskapene tilbyr alt fra parkering og bompasseringer, til drivstoffkjøp samlet på en faktura. En enkelt bil medfører typisk 46 fakturaer hvert år, mens en optimal flåtestyring fra de ledende leasingselskapene vil kunne redusere dette til bare 12 fakturaer årlig – for hele flåten til sammen. Og ved hjelp av online rapporter er det mulig å kontrollere alle kostnader knyttet til hver enkelt bil og fører – fra drivstofforbruk til vedlikeholdskostnader per kjørte kilometer.

"Sale & leasback"

En bedrift har også mulighet for å frigjøre kapital gjennom et ”sale & leaseback” av sin eksisterende bilpark gjennom flere av leasingselskapene. I tillegg til å øke likviditeten, blir alle kostnader periodisert, bedriften får full kontroll over utgiftene og nøyaktige rapporter vil gjøre det lettere å velge riktig merke og modell når nye leasingavtaler skal inngås senere. Velges et leasingselskap med forgreninger til flere ulike land vil smidigheten den økonomiske forutsigbarheten også gå på tvers av landegrensene.

Med en økende internasjonalisering er det stadig flere norske selskaper som opererer med satellitter og samarbeidende enheter i flere ulike land. En bilpartner med stor kunnskap om ikke bare europeiske, men også globale forhold når det gjelder bilvalg, finansiering, drift og kostnader, vil være en viktig ressurs i kritiske spørsmål.

En avtale som gjøres i Norge vil automatisk åpne et helt nett av dyktige lokale bilkonsulenter i andre land der leasingselskapet er representert. Hva dette betyr i forhold til språk, kultur og rask forhandling av en stor eller liten flåteavtale, vet bare den som har forsøkt å gjøre avtaler i utlandet selv. Et selskap som ALD Automotive er ikke bare representert i 37 ulike land,  men kan også løse en bedrifts sporadiske behov for flere biler i korte perioder med et eget flexi-leasing tilbud. Dette bekrefter igjen hvorfor leasing er en glimrende løsning - der bedriften får full forutsigbarhet, ingen risiko og et godt dokumentert bilvalg gjennom 36, 48 eller 60 måneder.