– En kan bare tenke seg hvor mye eksponering firmanavnet får ved at firmaets logo beveger seg overalt i byen i løpet av en dag, forklarer Spångberg.

Marked i vekst

Det blir stadig mer populært å benytte leasing som alternativ til å kjøpe ny bil. Gjennom leasingavtalen leier du en bil for en definert periode før bilen leveres tilbake. Med leasing er det noen andre som finansierer bilkjøpet for deg, mens du igjen leier av finansieringsselskapet. Markedet har blitt stadig større de siste årene, og Finansieringsselskapenes Forening opplyser at kroneverdien på privatleasing har økt fra 200 millioner i 2004 til 4,3 milliarder i 2012.

I det siste har leasingmarkedet utvidet seg til å innbefatte såkalt reklamefinansierte leasingalternativ. To andre aktører på det norske markedet er Bildeal og Moveboards.

– Kombinasjonen firmaleasing og reklame gjør at de som kjører bilene får en bedre pris, sier Spångberg.

Dette åpner opp for to løsninger. Det første er en firmaleasingsavtale som gjør at de ansatte kan kjøre rundt med firmaets egen logo.

Prangende og diskré løsninger

– Firmaet kan her velge mellom alt fra «medium dekor» til både mer prangende og diskré løsninger, forklarer Spångberg.

– Alt etter hva bedriften etterspør og ser seg tjent med.

Det andre alternativet er å leie reklameplass på bilene som andre leaser.

– Ditt firma har med andre ord ikke noe ansvar for bilene, men eksponeres i bybildet og på veiene for øvrig. En klassisk vinn-vinn-situasjon. Mange bedrifter ønsker en slik løsning fordi månedsprisen blir noe lavere enn om bedriften kjører rundt i en «nøytral» bil.

Firmaets ambassadører

Her ligger også kimen til det Spångberg oppfatter som et konkurransefortrinn i markedet. For personene som kjører rundt i disse «ikke-nøytrale» bilene skal ikke underslå bilens ytre, men opptre som firmaets «ambassadører»:

– Ambassadørene får selvsagt god innsikt i din bedrift slik at de kan promotere og gjøre rede for virksomheten dersom noen skulle spørre om reklamebilen.

Spångberg minner i tillegg om viktigheten rundt at det skal herskefullstendig åpenhet rundt alle priser og forutsetninger.  

– Ingen liker «overraskelser», så det er viktig at alt kommer frem på en ryddig måte.