Jan Fr. Haraldsen, Direktør i Finansieringsselskapenes Forening

Leasingmarkedet på bil er økende, og spesielt har privatleasing økt i de senere år.  Dette er trigget av et lavt rentenivå, og generelt lavere engangsavgift. Leasing er et godt alternativ til å eie en bil, sier Jan Fr. Haraldsen, Direktør i Finansieringsselskapenes Forening.

- I Norge er løpetiden på bilkontrakter gjerne 3 år, og forhandleren stiller en restverdi slik at leasingselskapet bare behøver å amortisere differansen mellom innkjøpspris og innkalkulert restverdi. Leasingselskapene har fradrag for moms på innkjøpet også når det gjelder personbiler. Så å si alle andre må betale moms uten fradrag på personbiler, også næringsdrivende. Ved å velge leasing så behøver kundene bare å nedbetale en del av bilens pris: differansen mellom innkjøpspris ex moms og innkalkulert restverdi.  Dette medfører at ”avdragsdelen” av leieterminene blir mye lavere enn avdragsdelen på låneterminene. Jo høyere restverdi, jo mindre del av bilprisen behøver kunden betale.  Settes restverdien høyt, blir forskjellen mellom leasing og lån markert i favør av leasing.  Dette gir en likviditetsfordel for leasing som er gunstig for kundene.

"Ved å velge leasing så behøver kundene bare å nedbetale en del av bilens pris."

I motsetning til ved kjøp, så har kundene ved leasing full kontroll over verdifallet på bilen så fremt den holdes i alminnelig god stand, avtalen skal kun nedbetales til restverdien. 

- Ved lån skal hele bilen betales for, og man vil ha markedsrisiko for uventet fall i bruktbilpriser. Ved leasing får man dessuten en helt ny bil, som man leverer inn ved avtaleperiodens slutt.  På denne måten slipper man usikkerhet knyttet til salg av bruktbil.

Et enklere liv for bedrifter

Selskaper med mange firmabiler kan forenkle rutiner og hverdager betraktelig, ifølge Haraldsen.

- For næringslivskunder som ofte har mange biler på leasing, selges leasing ofte sammen med ulike former for biladministrasjon der løpende driftskostnader håndteres av leasingselskapet, og man sender ut månedlige samlefakturaer til kunden.  Dette forenkler bilholdet betraktelig.  Dette har smittet over på privatleasing i en viss utstrekning, der man tilbyr bensinkort, forsikring, dekkhotell med mer.

"Det er viktig å sjekke om prisene opplyses inklusive moms, og om årsavgiften inngår i leiebeløpet eller faktureres særskilt."

Kontraktsvilkårene mellom de ulike selskapene som tilbyr leasing er stort sett like, men det er et par ting å passe på som kunde.

- Man bør passe på at man som kunde ikke blir gjort ansvarlig for innkalkulert restverdi på noen måte.  Videre bør man være oppmerksom på at det er fastsatt en maksimal kjørelengde pr år. Er bilprisen lik, er det starleie og månedsleien som er sammenligningsgrunnlaget, og man bør innhente tilbud fra flere leasingselskaper. Det er viktig å sjekke om prisene opplyses inklusive moms, og om årsavgiften inngår i leiebeløpet eller faktureres særskilt. 

"Pass på å montere bombrikke i bilen. Det blir dyrt dersom leasingselskapet skal håndtere slike betalinger på vegne av kunden. "

Som regel faktureres årsavgiften i egen faktura. Fra 1. august i år har Forbrukerombudet gjort gjeldende en veiledning om hvordan selskapene skal gi sine prisopplysninger slik at disse blir lettere å sammenligne. I praksis vil alle seriøse leasingselskaper følge denne.

Et siste råd fra Haraldsen er å installerer bombrikke selv.

- Pass på å montere bombrikke i bilen. Det blir dyrt dersom leasingselskapet skal håndtere slike betalinger på vegne av kunden.  Av samme grunn bør man være nøye med å betale påløpte parkeringsgebyrer, fartsbøter osv. før leasingselskapet som registrert eier blir involvert.