– Med over 180 kraftprosjekter geografisk spredt over hele Norge, er det sjelden vi alle er på samme sted til samme tid, forteller analytiker Kjetil Forseth. Selskapet, som har hovedkontor i Oslo, ble i 2009 kjøpt opp av Nordkraft, som har sitt hovedkontor i Narvik.

Effektiv bruk av systemet

Tiden etter oppkjøpet har blitt brukt til å forene kompetansen og erfaringen som ligger i de to selskapene.

– Selskapet teller nå over 30 personer fordelt på tre kontorer. Dette stiller store krav til effektiv interkommunikasjon. For å løse dette har Fjellkraft valgt å rulle ut videokonferanseløsninger på tvers av organisasjonen, sier Forseth.

Fjellkrafts virksomhet består i stor grad av prosjektering og planlegging av selskapets mange kraftverksprosjekter.

– Det er vanskelig å diskutere tekniske problemstilinger uten kart, tegninger og bilder, konstaterer Forseth.

Problemet løses gjennom videokonferanser hvor personer på de forskjellige lokasjonene kan dele skjermbildet og jobbe med dokumenter fra hver sin kant. Forseth ser dette som en svært eff ektiv bruk av systemet.

Fjellkraft bruker et helt vanlig videokonferansesystem. I tillegg har man valgt å benytte såkalte smartboards som gjør at alle konferansedeltakere kan jobbe med notater, tegninger og skisser på tvers av lokasjonene. Fjellkraft har videre valgt å benytte egne PC klienter som gjør hele systemet mobilt.

– Tanken er at våre folk ute i felten skal ha lettbetjente, bærbare datamaskiner som de kan bruke til videokonferanser, forklarer Forseth.

Videosystemet kan koble flere brukere opp på samme plattform, noe som gjør at fellesmøter, prosjektering og lignende kan gjennomføres selv om folk er ute på prosjektene.

Vesentlige besparelser

For at et videokonferansesystem skal foretrekkes fremfor fysiske møter er god lyd og tydelige, skarpe bilder uten forsinkelse viktig. En utfordring i denne sammenheng er kravet til båndbredde.

– Vi ser helt klart vesentlige besparelser ved bruk av videokonferanser. Et videomøte kan spare Fjellkraft for nærmere 10 000 kroner per person i reisekostnader for en dagsreise tur/retur Oslo - Narvik, i tillegg til store tidsbesparelser.

- Samtidig sparer vi miljøet, sier Forseth.

For et selskap som har som formål å utvikle miljøvennlig vannkraft,er det viktig med en miljøvennlig profil.

– Det er en positiv gevinst, konkluderer han.