Av Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv

Den svake norske kronen gjør at flere norske virksomheter holder kurs og konferanser hjemme. Samtidig blir Norge et attraktiv konferanseland for utenlandske selskaper. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) bekrefter denne utviklingen. I januar i år hadde hotellene en økning på 15 prosent i antall overnattinger fra kurs- og konferansemarkedet sammenlignet med januar 2015. Tallene for hele 2015 viser en økning på fem prosent sammenlignet med 2014.

Det er imidlertid mørke skyer i sikte. Et presset norsk oljerelatert næringsliv slår inn i yrkestrafikken. Særlig er hotellene på Vestlandet rammet. I Bergen og Stavanger ble det solgt om lag ti prosent færre hotellrom i januar i år. Det er dystre tall med tanke på at det på denne tiden av året er forretningstrafikken, ikke turisttrafikken, som skal bære økonomien til hotellene.

Samtidig er det store variasjoner i landet vårt. Det er også forskjeller på by og fjell. Oslo, Drammen, Gardermoen samt Bodø og Tromsø i nord opplever en sterk vekst i yrkestrafikken. Videre har utbyggingen av gode konferansetilbud ved flyplasser som Gardermoen ført til mindre konferansetrafikk til høyfjellet.

Gode innfallsporter

Utviklingen i yrkestrafikken viser at det blir viktig å styrke og utvikle knutepunktene rundt hovedflyplassene. Over halvparten av norske forretningsreisende reiser med fly, mens oppunder 20 prosent av utenlandske forretningsreisende benytter seg av fly når de reiser innad i Norge. Det betyr at vi må ha gode innfallsporter med effektive transportløsninger og enkel tilgang til leiebil.

Reiselivsnæringen generelt og yrkestrafikkmarkedet spesielt er avhengig av fremtidige rammebetingelser som stimulerer til fortsatt vekst. Flyseteavgiften som ble vedtatt i budsjettforliket høsten 2015, er et eksempel på særnorsk politikk som vil kunne påføre yrkestrafikken en svært uheldig konkurranseulempe.

Stort potensial

Norge har et stort potensial til å tiltrekke seg enda flere utenlandske forretningsreisende i tiden som kommer. Det er ikke bare den lave kronekursen som gjør at Norge har blitt mer attraktivt. Vi er et trygt land å reise til, vi har unike opplevelser og natur, vi får stadig høyere matkvalitet med kokker i topp internasjonal klasse, og sunnhet og renhet er trender i vekst for den reisende. Trygghet blir dessuten et viktig kriterium i valg av reisemål, også for bedrifter.

Videre er Norge et land med struktur og internett der ting funker. Et effektivt Norge med lang selvbetjeningstradisjon blir mer kostnadseffektivt og kan konkurrere med land med lavere kostnadsnivå. Norske reiselivsbedrifter ligger langt fremme i å nyttiggjøre seg av den digitale revolusjonen. De aller fleste reiselivsaktører tilbyr gratis Wi-Fi, enten det er på hotellrommet eller i skibakken, og digital booking og betaling er enkelt.

Vertskapsrollen blir viktigere. Det handler om å vinne hjertet til gjesten gjennom god service, god mat og drikke samt et godt aktivitetstilbud. En forretningsreise kan være det første møtet med en ny destinasjon, og mange vil reise tilbake på privatreise hvis de får en god totalopplevelse.

Videre blir skillet mellom jobb og fritid mer og mer visket ut. Det er en økende trend at vi reiser mer, men tar kortere ferier, ofte i kombinasjon med jobb. Det betyr at skillet mellom fritids- og forretningsreisende ikke lenger er så tydelig, og at reiselivsaktører må legge til rette for begge deler.

Det er ingen tvil om at Norge kommer til å bli en enda mer attraktiv kurs- og konferansedestinasjon i fremtiden. Et trygt og effektivt Norge med gode innfallsporter vil være et viktig konkurransefortrinn for norsk reiselivsnæring, samt at vi ikke har et høyere lønns- og kostnadsnivå enn våre nordiske konkurrenter.