Svanemerket, det offisielle miljømerket i Norden, stiller svært strenge krav til hotelldrift. Hotellet bruker mindre vann, energi og kjemikalier som kan skade naturen ute eller arbeidsfolket inne.

De bruker svanemerkede rengjørings- og vaskemidler, og har et bredt tilbud av økologiske varer i restauranten. Møbler og innredning velges ut med miljø for øye. Resultatet er et hotell som belaster miljøet så lite som mulig. Både Rica, Scandic og Radisson Blu har mange svanemerkede hoteller rundt omkring i landet. I tillegg har enkelte frittstående hoteller klart å få merket. I alt er det 72 svanemerkede hoteller i Norge.

Godt miljø og god mat

Svanemerkede hoteller har et bredt tilbud av økologiske varer i restauranten sin, og de prioriterer regionale matvarer og drikker. Scampi eller annen miljø-ødeleggende mat bør ikke serveres, og restaurantene tilbyr gjerne vegetariske retter.

Hotell med miljøprofil

Før et hotell kan motta lisens for Svanemerket, må hotellet dokumentere at de bruker mindre energi, vann og kjemiske produkter. Hotellet må også oppfylle krav til avfallssortering og bruke minst mulig av engangsartikler. Miljøtilpasning gjennom energieffektiv belysning, oppvarming og ventilasjon gjør at et svanemerket hotell gjennomfører klimatiltak i praksis.

Å stanse veksten i verdens energiforbruk er en viktig forutsetning for å håndtere menneskeskapte klimaendringer. De svanemerkede hotellene viser at energieffektivisering er gjennomførbart i praksis uten at det går på bekostning av trivselen. Svanen krever gode rutiner for hotellets avfallshåndtering. Hotellet må innføre sortering av avfall både for hotellpersonalet og gjestene på rommene og i fellesarealene. Avfallssortering er en viktig forutsetning for gjenvinning av ressurser.

Fakta om Miljømerking

  • Miljømerking forvalter de to offisielle miljømerkene Svanen og Blomsten i Norge. Miljømerkede produkter og tjenester har gjennomgått en objektiv miljøvurdering.
  • Miljømerking er en stiftelse som myndighetene opprettet i 1989 for å forvalte de offisielle miljømerkene i Norge.
  • Svanemerket ledes av et styre som består av medlemmer oppnevnt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, miljøvernmyndighetene, Næringslivets Hovedorganisasjon, Hovedorganisasjonen Virke, Landsorganisasjonen i Norge, Forbrukerrådet, handelskjedene og miljøorganisasjonene.

Kilde: Svanemerket.no