Av Randi Røinaas Lomeland, senior kommunikasjonsrådgiver i Ordkraft

Grønne konferanser er utviklet av Stiftelsen Miljøfyrtårn og Thon hotels etter initiativ fra hotellkjeden. Grønne konferanser er skreddersydd for bedrifter og organisasjoner som er opptatt av miljø og som ønsker å gjennomføre miljøvennlige konferanser.

- Utviklingen av konsepter som Grønne konferanser er et steg på veien mot et grønnere Norge. Vi må styrke grønn konkurransekraft og legge til rette for at små og store bedrifter blir med på veien til en mer miljøvennlig fremtid. Derfor er det spennende at et initiativ fra Thon hotels har resultert i konferansetilbudet Grønne konferanser, sier Linn Grøtberg, leder for kommunikasjon og marked i Stiftelsen Miljøfyrtårn.

- Vi ser at det er et økende miljøfokus blant våre kunder. Det er viktig for oss å kunne tilby kurs- og konferanseopplegg som både møter kundens behov og som ivaretar miljøet. Det sier direktør for Thon Hotel Arendal, Erik Riis Jacobsen, som var først ute med å tilby Grønne konferanser.

Miljøtenkning i alle ledd

Arrangører av Grønne konferanser må være miljøsertifiserte, og prioritere lokal og økologisk mat. Det som gjør Grønne konferanser unikt i Norge, er at det også stilles krav til kunden. Kunden må være miljøsertifisert - eller kunne dokumentere at de jobber for å bli det – og i tillegg må de som bestiller konferansen også samarbeide med hotellet for å oppnå mest mulig miljøvennlig transport til og fra konferansen, og andre miljøvennlige aktiviteter under arrangementet.

Vi ser at det er en økende etterspørsel etter leverandører som tar miljø på alvor, og det stilles i større grad miljøkrav i offentlige innkjøp.

Hovedpoenget er å ta miljøhensyn i alle faktorer som til sammen skaper arrangementet. Det går fra alt av kundedialog, transport til og fra arrangementet, hotell og møterom, til rekvisita, mat og drikke. Avfall skal minimeres og materiell som benyttes skal kunne gjenbrukes og være minst mulig miljøbelastende. En egen sjekkliste som følger krav til Grønne konferanser må fylles ut i forkant, for å sikre at kravene følges.

Utvider konseptet

Konseptet Grønne konferanser ble først tilbudt kun til hoteller, men nå er det åpnet opp for at også kurs- og konferansesteder og arrangører av større konferanser i egne eller leide lokaler kan tilby Grønne konferanser.

- Vi ser at det er en økende etterspørsel etter leverandører som tar miljø på alvor, og det stilles i større grad miljøkrav i offentlige innkjøp. Å vise at man tar sin del av ansvaret for vår felles framtid, samtidig som man posisjonerer seg for å være en framtidsrettet leverandør av grønne produkter og tjenester, blir en vinn-vinn situasjon for alle parter, avslutter Linn Grøtberg fra Stiftelsen Miljøfyrtårn.