Det er ikke alltid man får viet like mye tid til hver arbeidsoppgave som man gjerne skulle ha ønsket. En løsning på dette kan være å reise bort med kollegaene, slik at man får jobbet mer med en bestemt problemstilling.

Johanna Lervik (50) er kommunalsjef i Nittedal kommune, med ansvar for oppvekst og utdanning. I juni dro hun med seg kollegaene til Gullmarsstrand vest i Sverige. Her fikk de ny innput i idylliske omgivelser langs sjøen.

– Det å dra bort noen dager sammen er en fin mulighet til å jobbe mer i dybden med et bestemt tema. Vi dro dit med en konkret oppgave vi skulle løse og kom igjen med resultater vi ikke hadde fått dersom vi ikke reiste, forteller hun.

Knytter tettere bånd

På konferanse har man muligheten til å bli bedre kjent med kollegaene sine. I tillegg kan man nyte god mat i rolige omgivelser. Lervik synes at å dra på konferanse i Gullmarsstrand var en fin måte å knytte sammen folk, på tvers av enheter og avdelinger.

– Det er veldig mye sosialt, selv om det handler om jobb. Jo bedre kjent man blir, jo mer kan man dra veksel på andres erfaringer. Det fører til en delingskultur som vi er svært opptatt av, sier hun.

Lervik anbefaler bedrifter som planlegger en konferanse å planlegge hva man skal jobbe med før man drar. Noen ganger er det lettere å jobbe seg ferdig med et konkret tema dersom all tiden er viet til dette.

– Vi fikk en time-out fra den daglige driften, og fikk mer tid og andre rammer til å kunne jobbe i dybden. Siden vi jobber med skole, plasserte vi seminaret til skoleslutt. Da kunne alle fokusere på det vi skulle drive med, forteller hun.

Hun anbefaler å gjøre oppgaver ute i naturen, for å bruke omgivelsene man er i. Å gjøre oppgaver som ikke bare innebærer å sitte inne, kan også være mer motiverende, og en fin måte å bryte opp litt på.

– I Gullmarsstrand gjorde vi flere praktiske oppgaver ute, som rebusløp og rollespill. Vi lagde også appeller om det vi jobbet med, og filmet hverandre. Slik fikk vi jobbet med problemstillingen på en litt annerledes måte, sier Lervik.

Gir motivasjon

Lervik ser på konferanser som en vinn-vinn situasjon. Arbeidsgiveren viser at de setter pris på den ansatte ved å gjøre noe utenom det vanlige, noe som igjen gjør at den ansatte setter pris på arbeidsgiver. 

– De fleste føler at det er deilig å komme seg bort litt. Det oppleves som en påskjønnelse, og gjør gjerne arbeidslysten større, både på konferansen, men også når man kommer hjem, sier hun.

Å være på konferanse innebærer intens jobbing hele helgen. Til tross for dette mener Lervik at all jobbingen oppleves som positivt, fordi man kommer et skritt lenger med det man holder på med.

– Etter en konferanse er man gjerne trøtt, fordi det kreves at man er tilstede både fysisk og mentalt. Man har gitt mye av seg selv, og vært aktiv. Slike turer gir samhold, og er en felles opplevelse man eier sammen. Man sitter også igjen med følelsen av at man har opplevd noe.

– Når vi arbeidet med problemstillingen etter at vi kom hjem igjen, kunne vi se tilbake på tingene vi gjorde, og på hva resultatene ble. Konferansehelgen i Gullmarsstrand ble en sosial opplevelse, og ga oss gode arbeidsresultater å arbeide videre med. Alt i alt synes jeg slike helger er veldig nyttige, sier hun.