Det kan være en idé å reise bort når man skal arrangere et kurs eller en konferanse som skal inspirere. Og man trenger ikke å legge opp til en kjempelang reise for å slippe unna Oslo-gryta. Man når både Asker og Bærum på kort tid, enten man velger tog, buss eller bil som transportmiddel. Begge kommunene kan by på en rekke ulike konferansemuligheter.

Kombiner med kultur og sport 

- Bærum er unikt i konferansesammenheng, fordi vi har så mange områder hvor vi har gode tilbud, forteller direktør for Bærum næringsråd, Ane M. Mjaaseth.

- Her kan vi tilby konferanse kombinert med kunst, kultur, mat og opplevelser. Vi har blant annet Henie Onstad-senteret, som passer perfekt til en litt annerledes konferanseopplevelse. På Jar kan konferansen kombineres med å spille curling i ishallen, på Øvrevoll kan deltakerne i tillegg spille på hest, og man kan også kombinere konferansen med kultur og historie på Bærums Verk. Vi har dessuten hele kyststripen med de store hotellene, som i tillegg til profesjonelle konferansefasiliteter byr på fine naturopplevelser.

Sterk næringsutvikling

Det har skjedd mye i både Asker og Bærum de siste ti årene. De to kommunene har blant landets høyest utdannede befolkning, og næringsveksten fortsetter bare å øke. Det er et mangfold av bedrifter i kommunene, og dermed er også potensialet for konferansemarkedet i regionen stort.

Direktør i Asker Næringsråd, Lars O. Nordal, mener at Asker seiler opp som en av de mest spennende kommunene å etablere seg i.

- Årsaken til at jeg mener dette, er at vi ligger så sentralt. Vi har et urbant sentrum, og i og med at Flytoget stopper her, er det enkelt å komme hit. Vi har dessuten en høyt utdannet befolkning, noe som gir oss tilgjengelig arbeidskraft. Det ligger 200 000 kvadratmeter regulerte arealer tilgjengelig i Asker for næringsliv som ønsker å etablere seg.

- Kongsberggruppen har valgt å etablere seg i Asker med over 1000 arbeidsplasser. Dette er en av mange virksomheter som finner at Asker er et godt sted å lokalisere seg. Jeg tror noe av grunnen til at vi får det så bra til her ute, er at vi har tilrettelagt for næringsutvikling og vekst, samt at det er et så tett og bra samarbeid mellom politikere, kommuneadministrasjon og næringsliv. Vi går i samme takt og vi beveger oss i samme retning. Dette er vesentlig for å få til en offensiv næringsutvikling, avslutter Nordal.

Fakta om Asker og Bærum

  • Bærum kommune ligger i Akershus fylke. Kommunen har i overkant av 118 000 innbyggere og er Norges femte største kommune etter innbyggertall. Bærum grenser til Asker og Lier, Hole og Ringerike og til Oslo og Nesodden (sjøgrense).
  • Bærum ligger i Oslo bispedømme, og de østlige og tettest befolkede delene av kommunen er en del av metropolområdet Oslo.
  • Bærum har landets høyeste gjennomsnittlige inntekts- og utdannelsesnivå. Ifølge skattelistene har Bærum landets høyeste prosentvise andel av millionærer med 20,03 % av innbyggerne.
  • Bærum kommer mulig av Björgrheim, eller ’landet mellom bergene’. Det kan også komme av det norrøne Bergeimr, som er satt sammen av ordene ’berg’ og ’heim’.
  • Asker kommune ligger i Akershus fylke, og har litt over 58 000 innbyggere. Kommunen grenser til Bærum, Lier og Røyken.
  • Asker er et knutepunkt for tog, i og med at stasjonen er endestasjon for Spikkestadbanen og at Flytoget til Gardermoen stopper på stasjonen. Asker stasjon er Norges femte største målt i antall reisende.
  • Askers historie kan føres tilbake til lenge før vikingtiden. Spor etter den tidligste bosetningen finnes i området omkring Asker kirke og både nedover mot Oslofjorden og oppover mot Skaugumsåsen og høydene omkring.