Av Vidar Davidsen

Våre digitale unge er sannsynligvis er den første generasjonen som ikke kommer til å lære så mye av den foregående, vi som hadde utgangspunkt i den analoge verden.

Aldri har ordtaket «kunnskap er makt» vært mer relevant. Og makten øker hos de som deler og får kunnskapen hurtigst ut i markedet. Det å være forvaltningsleder og bare gjenta det du gjorde i fjor, tror jeg ikke holder for noen lenger. Endringene kommer kontinuerlig uten pauser i den tredje industrielle revolusjon – digitaliseringen treffer oss hardt enten vi vil eller ikke. Statisk kunnskap og sementerte arbeidsformer duger ikke lenger. De som vil henge med fokuserer på nytenkning, hastighet og endringsvilje. Det blir ikke lenger automatikk i at de store aktørene sluker de små. Det blir de raske som sluker de trege.

67 prosent mener de trenger ny kunnskap for å henge med i bransjen. Syv av ti ledere svarer i en undersøkelse gjort av Siemens at digitalisering vil være avgjørende for å være konkurransedyktig om fem år. Men bare en tredjedel av dem innrømmer at de har planer for digitaliseringen i egen bedrift. Begrunnelsen er at de mangler kunnskap og kapasitet. Kunnskap er fortsatt makt!

Skal vi lykkes i å omstille fra en oljedrevet særstilling til en annen særstilling så er momentet der nå. For fem-ti år siden var endringsledelse noe for spesielt interesserte - nå gjelder det for alle bransjer.

Fremtiden tilhører organisasjoner som er dyktig på endring. De beste tenker kontinuerlig utvikling, og husk da at utvikling bare er et annet ord for endring. Vi utvikler ingenting uten at vi endrer adferd, og det kan tidvis være litt plagsomt med alt det nye vi må sette oss inn i. Alternativet er dessverre mye verre enn bare litt plagsomt. Påfyll av kompetanse er mer enn noen gang et konkurransefortrinn. Tar du sjansen på å la være?

Vi agerer ikke lenger etter gårsdagens mønstre. Vi samarbeider og deler kunnskap på nye måter. Temposkifter, hurtige retningsforandringer, nye prioriteringer fortoner seg hos noen som det komplette kaos og «hva var det jeg sa» subkulturer når ting ikke går på skinner. Hos vinnerne er «endringens smerte» en bekreftelse på at vi er på rett vei. Kompetanse om hva som skjer med folk i endring er kritisk viktig, og et konkurranseverktøy. Når bare 30 prosent av endringsprosesser karakteriseres som vellykket, så sier det mye om at behovet for kunnskap ikke bare er et faglig anliggende, men også at det er et stort behov for kunnskap om hvordan lede folk i endring.

Endringsvillighet er like trenbart som en hvilken som helst ferdighet. Det gjelder bare å trene riktig. Det betyr spesifikk og relevant trening skreddersydd for din hverdag og dine utfordringer. Styr langt unna alt annet som tilbys av kreative leker og rollespill – det er kanskje morsomt, men lite effektivt.

Når du hyrer inn konsulenter til endringsprosesser så er det ikke de som skal implementere og drive endringsprosessen. Konsulentene skal trene topp- og mellomledere slik at de selv får eierskap og driver prosessen gjennom. Konsulenten skal trene lederne til å bli trenere for egne medarbeidere - det er effektivt.

Når du innhenter kompetanse på kurs så bør du bruke nyvunnet kompetanse i hverdagen når du kommer tilbake på jobb. Blir kunnskapen liggende for lenge ubrukt, øker sannsynligheten for at det aldri blir brukt, og kurset er bortkastet. En forutsetning for et vellykket kurs ligger mye i etterarbeidet – implementeringen av nylært kompetanse. Ha respekt for at implementering tar tid!

Lykke til med et fabelaktig kurs!