Av Siri Folkvord Abrahamsen, Verdifabrikken

Jeg syns vi kan begynne å se på ledelse som noe større, noe bredere, noe som handler om hvem du er, uansett hvor du er. Kan vi begynne å se på ledererfaring inn i skolesystemet? Kan vi lære barna våre elementære ferdigheter tidligere? Kan vi tenke at vi trenger flere uformelle ledere som er endringsagenter for et bedre samfunn? Kan vi bruke alt det vi kan og vet fra organisasjoner på en nyttig måte på andre arenaer?

For kjært barn, mange navn; Relasjonsledelse, autentisk ledelse, verdibasert ledelse, transformasjonsledelse. Jeg har studert alle og konklusjonen er den samme: Det handler om å bry seg, se menneskene og ville dem vel. Hvorfor er det da så vanskelig å gjøre det i praksis? Kanskje først og fremst fordi vi alle er styrt av følelser i større eller mindre grad, fordi vi hater å bli avvist eller se dumme ut. Fordi det vi innerst inne vil, er å bli sett og anerkjent for den vi er: Leder eller medarbeider, barn eller voksen, lærer eller elev, politi eller tyv, prest eller pøbel.

6 punkter til hva kan vi gjøre mer av for å spille andre gode på ulike arenaer, og derigjennom skape en bedre organisasjonskultur og et bedre samfunn:

  1. Husk at det er alltid mer med et menneske enn det du ser. Se om igjen og om igjen. Respekt betyr direkte oversatt fra latin, re= om igjen, spekt= å se. Vær raus.
  2. Legg merke til hvem som snakker mest og hvem som lytter. Mestrer du balansen mellom å snakke og lytte - da er et godt fundament på plass. Det handler om å ta plass, og gi rom. Når du prater, sier du ting du vet og kan fra før. Når du lytter har du mulighet til å lære noe.
  3. Vi kan gå tettere på, tørre å stille de ubehagelige spørsmålene. Tørre å stå i ubehaget. Være ærlige om det som er vanskelig.
  4. Vi kan stille flere spørsmål, undres mer. Bli gjerne forbløffet, hold på nysgjerrigheten. Vi kan slutte å anta og heller skru opp interessen for hverandre. Vi kan utfordre våre egne standpunkt og oppfatninger oftere.
  5. Tro på menneskene rundt deg, tro at de vil vel. Tro at de har ressurser. Tro at de kan få til noe. Tro på deres evner og intensjoner. Å ha tro på = vise tillit.
  6. Vis kjærlighet. Kjærlighet er den mest verdifulle følelsen vi har. Med ekte kjærlighet finnes det anerkjennelse, varme, trøst, støtte, velvilje, verdighet og trygghet. En ekte leder er en som folk har lyst å følge, ikke bare fra åtte til fire, men hele tiden. En ekte leder kan sånn sett ikke definere sin egen rolle, det er folkene rundt som avgjør. Du kan være en rollemodell, en inspirator, en med masse kjærlighet til mange mennesker, du trenger ikke å ha "leder" på visittkortet eller som stillingstittel for å få til dette.