1. Hva er Miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er en av Norges største miljøsertifisering med nesten 5000 sertifiserte virksomheter.

2. Hva bidrar de med?

Miljøfyrtårn gir virksomhetene et verktøy for miljøledelse.

3. Hvem har utviklet grønne konferanser?

Grønne konferanser er utviklet av Stiftelsen Miljøfyrtårn i samarbeid med Thon hotels.

4. Hva er formålet med grønne konferanser?

Grønne konferanser skal sikre at konferanser gjennomføres med lavest mulig miljøbelastning både hos arrangør og kunden.

5. Hvem kan arrangere Grønne konferanser?

For å arrangere Grønne konferanser må både arrangør og kunde være miljøsertifisert.

6. Hvor mange kan arrangere det per i dag?

Det er per i dag 25 hoteller og konferansesentre som er sertifisert for å kunne holde Grønne konferanser.