Reising er en stor del av jobben for mange, og når man er på reise kan det oppstå uforutsette hendelser. Naturkatastrofer, terroranslag og ulykker kan skje, og da er det viktig at bedriften vet hvor de ansatte befinner seg.

Susanne Holst, Manager International Network and Repatriation SOS International, forteller at det er mange bedrifter som ikke har oversikt over de ansatte når de er ute og reiser. Bedriften vet at de har noen i for eksempel Tokyo, men de vet ikke hvilket fly de reiser med eller hvor de bor.

– Det er utrolig viktig at man kan spore hvor de reisende er. Mange ansatte bestiller fly og hotell selv via Internett, uten at den informasjonen blir videreformidlet. Hvis det skulle skje en flyulykke eller en hotellbrann, er det viktig at bedriften vet nøyaktig hvor den ansatte befinner seg, sier Holst.

Man vet ikke hva som kan skje, så man bør være forberedt på det verste.

Kartlegg landet

Det er viktig at man vet mye om landet den ansatte skal reise til. Mange land har vesentlig dårligere medisinsk standard enn det vi er vant med her i Skandinavia.

– Man bør ha en risiko- og sikkerhetsplan. I noen land er den medisinske standarden dårlig, og hvis man skal ha flere ansatte stasjonert der over en periode, bør man kanskje vurdere å åpne en egen klinikk. Man bør også kartlegge hva slags kvalifikasjoner de forskjellige sykehusene i området har, kartlegge ambulanseflyselskaper og lage en evakueringsplan, oppfordrer Holst.

Det er også viktig å være klar over kulturforskjeller de ansatte kan stå overfor. Dersom en ansatt skal flytte til et område over en lengre periode og ha med seg familien, er det viktig med psykologisk trening før de drar. Dersom de for eksempel skal til et muslimsk land, må kvinner forberedes på hvordan de skal opptre.

Sørg for dekkende forsikring

Vær forberedt på at det aller verste kan skje. Det beste er en ubegrenset forsikring. Dersom en av dine ansatte skulle bli utsatt for en alvorlig ulykke og trenger fl ere ukers sykehusopphold, i tillegg til ambulansefly for å komme seg hjem, holder det ikke med en forsikring som dekker inntil en million.

– Man vet ikke hva som kan skje, så man bør være forberedt på det verste. Jeg vil også oppfordre alle som er på reise til å alltid ha forsikringskortet sitt på seg. I USA vil du ikke få behandling i det hele tatt med mindre de er sikre på at du er forsikret, avslutter Holst.

Noen viktige tips i forbindelse med forretningsreiser:

  • Sørg for at forsikringen dekker tjenestereiser, og ikke bare feriereiser.
  • Er du usikker på tryggheten i landet du skal til, så undersøk med Utenriksdepartementet. Forsikringsselskapene følger anbefalingene derfra og vil ikke forsikre reiser til utrygge land.
  • Ha med deg et eget medisinsett med det mest nødvendige.
  • Må du ha med deg medisiner, så pakk dem i håndbagasjen. Det er mange eksempler på reisende som har medisinen i en koffert som forvinner.
  • Husk å fordel kontanter og kredittkort på flere steder, slik at du har noe i bakhånd dersom du skulle bli frastjålet lommeboken.
  • Undersøk stedet du skal til. Det kan være at du for eksempel ikke skal praie en drosje på stedet du kommer til, men heller forhåndsbestille en bil gjennom et trygt selskap.
  • Skaff en oversikt over det aktuelle landet. Undersøk de medisinske forholdene, de politiske forholdene, kulturforskjeller og den generelle sikkerheten i landet. Ta de nødvendige forholdsregler.