Marit Lynes, daglig leder i Norsk Kaffeinformasjon, holder av og til kurs i og om kaffe, og pleier innledningsvis alltid å spørre om kursdeltagerne kan huske hvordan og når de begynte å drikke kaffe. Og flere ganger har hun hørt historien om de som startet i jobben som selgere uten å drikke kaffe. Det vil si uten å like kaffe, men som alltid takket ja da de ble tilbudt kaffe hos kunder, og til slutt endte opp med å like det.

- Svært ofte er det å si nei takk til kaffe når man kommer til noen i Norge, det være seg både privat eller i forretningsmessig sammenheng, nærmest å regne som å være litt sosialt mistilpasset. Man setter rett og slett folk i en litt vanskelig situasjon og kanskje er det lettere og enklere og bare takke ja, forteller hun.

God kaffe handler ikke først og fremst om dyrt utstyr. Husk en maskin kan ikke lage gull av gråstein.

Kvalitet i alle ledd

For ikke så lenge siden fikk hun en henvendelse fra en som driver et bygningsfirma. Han ønsket noen tips om hvor han kunne få tak på en billigere kaffe enn den han brukte i dag. Det viste seg at han hadde en standard norsk kaffe av en kvalitet som hun betegner som jevn og god.

- Billigere kaffe? Har du vurdert å kjøpe instantkaffe på Europris, - den er innmari billig, forteller hun at hun svarte, men fulgte samtidig opp med spørsmålet om han ikke burde tenke på at kundene han hadde innom ville undres over at han ikke i større grad tenkte kvalitet i alle ledd.

Kaffe som virkemiddel

Marit mener at flere bedrifter burde tenke over kaffen de serverer, og mener at som oftest skal det ikke mye til for å både innfri forventningene og levere noe som kanskje til og med overgår litt. Først og fremst er det viktig at bedrifter tar et valg i forhold til om de bevisst kan tenke seg å bruke kaffe som et virkemiddel og et profil-verktøy.

- God kaffe handler ikke først og fremst om dyrt utstyr. Husk en maskin kan ikke lage gull av gråstein. sier Lynes.

Det enkle ofte er det beste

Så hvordan gå utenom fellene?

- Når du har tatt et valg om at kaffen hos dere skal være god, har du kommet langt. Da gjenstår valg av type kaffe og tilberedningsmetode. Ofte opplever vi at mange gjerne vil servere ”spennende kaffe” (les kaffe med melk), men da er det viktig å være klar over at i Norge drikker folk flest svart kaffe, og i denne sammenheng vil jeg kanskje si at det enkleste ofte er det beste, forteller kaffeeksperten.

Hun ønsker at flere skal forstå at god kaffe lager du enklest med fersk kaffe av god kvalitet, riktig dosering og malingsgrad på rent utstyr.