Kristin Haram Førde og Rune Nordengen svarer:

Hvilke juridiske behov opplever du at næringslivet har i forbindelse med IT-prosjekter? Og hvilke behov øker mest?

Både innkjøperne og leverandørene har behov for å kvalitetssikre valg av riktig type kontrakt og utarbeidelsen av denne. Vi bistår ofte i kontraktsforhandlinger, også med å kvalitetssikre løsningsbeskrivelser. Vi får spørsmål om hva slags avtaler som passer til it-prosjektet, for eksempel hvilke avtaletyper som passer til smidig-prosjekter, eller hva som bør reguleres under en leveranse av skytjenester.   Underveis blir vi ofte konsultert dersom det er uenigheter om forståelsen av kontrakten, og særlig dersom noe uforutsett inntrer.  Vi får i økende grad Spørsmål rundt sekvensiell eller smidig utvikling, risikostyring, sikkerhet og personvern.

Opplever du næringslivet som generelt flinke/dyktige til å sikre seg gjennom kontrakter og kvalitetssikring av avtaleverk før de igangsetter IT-prosjekter? I så fall... Hvordan?

Flere burde involvere advokaten tidligere, i utarbeidelse av avtaleverket. Vi opplever å komme litt sent inn i it-prosjektene, gjerne foranlediget av at ting er gått galt. Da er det mange ganger for sent. Dersom avtalen er skrevet uten hjelp av advokater, oppstår ofte konflikter rundt forståelsen av ordlyden – både i løsningsbeskrivelsen og i hovedavtalen. I tillegg vil en uklar avtale vanskeliggjøre forståelsen av den, og dermed øke risikoen for at feil oppstår. Investering i en god avtale er en god investering. Kvalitetssikring av avtaleverket er ofte helt sentralt for å lykkes med it-prosjekter

Hva mener du er noe av det viktigste å gjøre i forkant av IT-prosjekter for å sikre best mulig gjennomføring? Og hva kan konsekvensene av å ikke gjøre dette være?

Det er viktig å bestemme hva slags type prosjekt dere skal gjennomføre – et fossefallsprosjekt eller et smidig løp?  Så bør dere skaffe hjelp til å utarbeide en kontrakt med gode muligheter til endringer enten det er et sekvensielt eller smidig prosjekt. Dette fordrer kunnskap – og prosjektteamet ditt bør bestå av personer som kan henholdsvis teknologi, koding, prosjektleveranse og juss. Alle som deltar i prosjektet skal vite hva de skal utføre. Invester i en god kontrakt, som er tydelig og godt balansert – og gjennomfør en opplæring i denne. Det er lett å trå feil når prosjektet er basert på en uklar eller uriktig avtale.

Sjur Ringstad

Advokat MNA i Advokatfirmaet Nicolaisen

«Juridisk ekspertise bør inn så tidlig som mulig for å kvalitetssikre, tilpasse avtaler og for generell rådgivning i forbindelse med selve kontraktsinngåelsesprosessen.»

Brede A Haglund

Advokat MNA/Partner i Brækhus Advokatfirma DA

«Vi opplever store variasjoner, men generelt har næringslivet en vei å gå når det kommer til planlegging og kontraktuell sikring av interesser i forkant av IT-prosjekter, både på kunde- og leverandørsiden.»