Av Mari Ann Vassgård, gründer og daglig leder i Amesto Consulting

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen innledet årets Virkekonferanse med å presisere at i dag, hvor alt går ekstremt raskt, er kompetanse limet som binder alt sammen. Vi må satse på mennesker. Det handler om mennesker OG teknologi.

Samtidig er den største utfordringen vi har i dag og fremover, mangelen på nettopp kompetanse. Det blir anslått at vi mangler over 20 000 IT-ressurser. Det mest prekære er programvare- og applikasjonsutviklere. Her i landet er det kun Sykepleiemangelen som slår dette. 

Selv om teknologien skal effektivisere prosesser antas det at det vil bli skapt hele en million nye jobber i Norge frem til 2060. Samtidig vil andelen som står utenfor arbeidslivet øke til 400 000. Manglende kompetanse er oppgitt som hovedårsak. Og, hele ni av ti av oss vil jobbe innen tjenestenæringen.

Regjeringen foreslår i Statsbudsjettet for 2019 totalt 1.7 milliarder NOK til IKT-satsning, effektivisering og digitalisering av offentlig sektor. Dette er ifølge Monica Mæland en økning på 1.1 milliard fra årets budsjett. Store prosjekter i NAV, Helse Sør-Øst og innen sikkerhet er budsjettvinnere.  

Her nytter det med andre ord ikke å stikke hodet i sanda og tro at situasjonen går over. Behovet for mennesker med spesialistkompetanse som skal lede, utvikle og forvalte disse samfunnskritiske prosjektene vil være stort.  

Hvordan skal vi bruke ressursene vi har på en best samfunnsnyttig måte? Og hvordan spiller konsulentbransjen inn mot dette? Hvilke fordeler kan prosjekteierne oppleve ved å leie inn konsulenter kontra å bygge store, interne fagmiljø? 

  1. Tilgang til kompetanse fra hele markedet: Det er registrert over 35 000 selskaper i Brønnøysundregistrene under bransjene tilknyttet Informasjonsteknologi. Hele 98 prosent av selskapene har færre enn ti ansatte. Sjansen er stor for at nettopp den konsulenten du har behov for finnes blant disse.
  2. Fleksibelt: Du får tilført akkurat den kompetansen du trenger, når du har behov for den.
  3. Økonomisk besparende: Å holde ansatte oppdatert på alt av det nyeste innen teknologi er ressurskrevende. Ved å leie inn, betaler du når konsulenten/kompetansen er hos deg. Ikke før og etter.
  4. Freelance-trenden: Stadig flere personer ønsker å være sin egen sjef. I USA er så mange som 40 prosent av arbeidsstyrken frilansere. Ønsker du å gå glipp av kompetansen alle disse konsulentene sitter med?
  5. Innovasjon: Konsulenter besitter spesialistkompetanse. De har nettopp fullført andre prosjekter med tilsvarende utfordring som dine. De har prøvd, feilet og testet alternativer. Og funnet de beste løsningene. Så slipper du å gjøre de samme feilene.
  6. Mangfold: Konsulentbransjen representerer et mangfold av ressurser, med erfaring fra ulike miljø, kulturer, prosjekter og virksomheter.   
  7. Rask innføring av ny teknologi: Du slipper lange ansettelsesprosesser og omfattende kompetanseløft i egen organisasjon.
  8. Mulighet for kompetanseheving av egen organisasjon: Benytt konsulentene til å heve intern kompetanse!