Vidar Evensen

Administrerende direktør i Visma Consulting

Jeg tror bruken av konsulenter vil vokse framover. Vi lever i en verden med stadig hyppigere og mer krevende endringer, særlig på teknologifronten.

Helge Skjønberg

Managing partner i Asensio Consulting

Det vil bli flere konsulenter og timeprisen vil fortsette nedover. Med timepriser ned mot 1100kr for seniorkonulenter vil også SMB markedet i økende grad forbruke konsulenter.

Trygve Solem

Administrerende direktør i Experis

En dyktig konsulent kjennetegnes først og fremst av at han forstår sin rolle. Vedkommende er leid inn for å gjøre en jobb og må fokusere på å løse dette oppdraget.

Sigurd Skjæveland

Daglig leder i A2

Vi tror også at flere vil velge kjøp av oppdrag for å oppnå et større fokus på oppnådde resultater, selv om det vil kreve mer av kundene. Konsentrasjon og oppkjøp samlet i noen store selskaper er en trend som trolig vil fortsette.

Mari Ann Vassgård

Gründer og daglig leder Amesto Consulting

En dyktig konsulent er nysgjerrig og holder seg oppdatert på sitt fag. Tidligere var en god konsulent en all-rounder teknologisk, nå er behovet for spisskompetanse innen fagfeltet ofte avgjørende.

Marion Laugsand

Daglig leder i Aspiria AS

Jeg tror vi vil få en økt grad av samarbeid om oppdrag mellom kompletterende mindre konsulentselskaper, der gode verktøy for samhandling vil være en suksessfaktor.