– Konsulentene spiller en veldig viktig rolle. De har som regel både strategisk og operativ kompetanse som er avgjørende for at styrer og ledergrupper skal kunne få innspillene og kvalitetssikringen de trenger for å ta riktige beslutninger, sier direktør i tjenestedivisjonen i IBM, Hans-Henrik Merckoll. Han har sett IT-bransjen og konsulentbransjen fra mange utsiktspunkter fra blant annet hans tid i Evry og HP.

– En viktig del av dette er at konsulenten ofte har mer spisset kompetanse enn man kan tillate seg å ha internt i bedriften.

Utenfra perspektiv

Felles for alle konsulenter er at de kan utfordre på en litt annen måte ettersom de kommer utenfra, mener Merckoll.

– Enkelte konsulenter er spesialister på det å drive endring, en utviklingsjobb hvor det å være oppdatert på riktig kompetanse er viktig. Konsulenter har fordelen av at de får læring fra prosjekt til prosjekt, kunde til kunde, og bransje til bransje. De også ofte et nettverk på tvers av landegrensene, sier han.

– Som regel er det slik at ansatte som får jobbe med eksterne konsulenter øker sin kompetanse.

Hvorfor kan det være nyttig for en bedrift med et utenfra perspektiv? Er de ikke gode nok de som jobber der?

– I krevende situasjoner vil det kunne være umulig å se sin egen bedrift utenfra. Er man avhengig av omverdenens tillit, kan det være avgjørende med et utenfra-blikk for å forstå hva man bør gjøre og korriger, mener Merckoll. – Det er lett å bli blind på egen praksis og vurderinger. Da trenger man gjerne en «nøytral» person til å finne løsningene.

Arbeidslivet er læring, ifølge Merckoll og viser til at kompetanseutvikling er vel så viktig som den lærdommen man trekker med seg fra skoler og universiteter.

– Vi erfarer at i noen tilfeller kan avgangsstudentenes teknologikunnskap være utdatert før de kommer i jobb. Derfor blir kompetanseutvikling ekstra viktig. Den som vil være aktuell og levere topp kvalitet må kontinuerlig jobbe med å øke, justere og endre sin kompetanse.

Videre er det viktig å skape en prestasjonskultur, og dette er noe mange virksomheter ønsker seg. Ifølge Merckoll vil det i mange tilfeller være umulig å få det til uten hjelp fra en konsulent. En konsulent kan være med å stake ut kursen og tilføre troverdighet og kraft i den interne forankringen og kommunikasjonen som skal gjøres, forteller han.

– Spisskompetansen som konsulentene representerer er mange steder aktuell i visse perioder. Da er det selvsagt kostnadsmessig veldig smart å leie inn kompetansen heller enn å ansette den.

Digitalisering

Digitalisering vil bety svært mye for Norge i årene fremover. For næringslivet kan digitalisering utgjøre selve grunnlaget for innovasjon og økt konkurransekraft.

– For offentlig sektor er det høye forventninger om kvalitetsøkning i kommunikasjon og tjenester, og det er forventninger om effektiviseringsgevinster. Forventningene vil ikke kunne innfris dersom ikke den digitale grunnmuren kommer på plass først, sier Merckoll– Dagens løsninger er ikke av tilstrekkelig kvalitet, sier han.

Kan bedriften noen ganger være usikker på digitaliseringen?

– Vår erfaring er at både private bedrifter og offentlig virksomhet er redde for å feile i IT-prosjekter. Noen vet ikke hvor de skal starte, og mange klarer ikke å se hele bildet av situasjonen de står overfor, sier Merckoll.  

– Konsulentene er ofte uredde og har nødvendig erfaring til å redusere og kalkulere risikoen i prosjekter. En konsulent kjenner som regel suksesskriterier og grepene som skal til for å kunne korrigere raskt underveis i prosjektet.

Kan konsulentene bidra til digitalisering av offentlig sektor?

Merckoll er rask ved å svare et definitivt ja. – Jeg synes for eksempel at Alltin og Skatteetaten har vært utrolig flink til å digitalisere, blant annet når det kommer til selvangivelser som hver eneste skatteyter i Norge tidligere brukte enormt med tid på. Løsningen hadde neppe sett dagens lys uten konsulentene.

Økt gjennomføringskraft

Hvilken nytteverdi får bedrifter ved å benytte seg av konsulenter til ulike prosjekter og oppdrag? 

– Økt gjennomføringskraft og kvalitet i sluttresultatet. Det holder ikke bare å ha mot til å utfordre det etablerte. Det handler om gjennomføringsevne! Riktig organisering, og et tett samspill mellom konsulenter og bedriftens ansatte er avgjørende, avslutter en engasjert Hans-Henrik Merckcoll.