Av Lars Kristian Kjølberg, konsulentsjef i Dfind Consulting

Vårt hovedfokus er å utvikle kunnskap og nye løsninger slik at bedriftene vi hjelper kan konsentrere seg om sin kjernevirksomhet.

Fordelene ved å benytte innleide konsulenter kan oppsummeres slik:

  • Tilgang til spesialkompetanse. Konsulenter bidrar med den kompetansen man trenger i den perioden man trenger det. Man slipper å bygge opp interne miljøer med kompetansebehov som stadig endrer seg.
  • Konsulenter er spesialister innen sitt fagfelt. I dag er det krevende å holde seg oppdatert innen alle felt. En konsulent gir deg tilgang til kompetanse når du trenger det.
  • Konsulenten ser selskapet med nye og objektive øyne. Ikke sjelden ligger ikke de gode løsninger langt unna, men trenger et overblikk fra en utenforstående.
  • Å drive prosjekter med konsulenter sikrer fokus og effektivitet. I stedet for å benytte interne krefter med andre (og viktige) oppgaver vil et konsulentteam sikre at dine viktige prosjekter har god fremdrift, effektivitet og fokus.

Dfind Consulting er et høykompetent senior IT-miljø hvor du finner mennesker som brenner for IT, digitalisering og for å jobb med spennende kunder for å løse deres utfordringer. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.