Av Trygve Solem, administrerende direktør i Experis Consulting

Vi ser en utvikling mot at kandidater i større grad er opptatte av hvilke typer arbeidsoppgaver de får, og egen kompetanseutvikling, enn hvilken oppdragsgiver de jobber for. Alle har behov for et sosialt nettverk og rammer knyttet til arbeidsforholdet, og det er nettopp derfor konsulentrollen er så spennende. Som konsulent i Experis får man både nye faglige utfordringer i kundeoppdragene, men også et kollegialt nettverk av konsulenter.

Lenge siden gullklokka var målet

Forventningene til arbeidslivet og karriere har endret seg de siste ti årene. Vi opplever at kandidater er mer opptatt av hvordan karrieren kan utvikles, fremfor å «lande en stabil og trygg jobb». Dette handler blant annet om å forbli relevant og tilegne seg ny kompetanse som er attraktiv i arbeidsmarkedet. Som konsulent får man i stor grad muligheten til nettopp å utvikle nye ferdigheter og kompetanse, og dermed bli enda mer attraktiv for kundene. Det er lenge siden gullklokka for 25 års trofast tjeneste var en målsetning.

Det er hevdet at vi er midt i den fjerde industrielle revolusjonen, hvor forretningsmodeller og arbeidsmetoder blir radikalt endret. Digitale teknologier smelter sammen med fysiske, biologiske og økonomiske systemer. Dette skaper enorme omveltninger for alle industrier og teknologier.Den digitale revolusjonen vil stille helt andre krav til teknologisk kompetanse i alle stillinger og nivåer.

Individualisering som megatrend

På World Economic Forum i 2016 presenterte ManpowerGroup rapporten «The Human Age 2.0 – Future Forces at Work», der det ble påpekt at individualisering er en av de fire store arbeidslivstrendene. De tre andre megatrendene er demografi, teknologi, og profesjonalisering. Rapporten viser at i en verden i svært stor endring, er det mangel på arbeidskraft med etterspurt kompetanse.

De store trendene medfører at kampen om talentene blir hardere. Vi ser også at bedrifter håndterer sine ansatte og ulike oppgaver med digitale verktøy og analyser. Bedrifter skreddersyr sin bemanningsmiks gjennom en kombinasjon av faste ansatte, midlertidig ansatte og innleide konsulenter. I tillegg ser vi at oppgaver som faller utenfor bedriftens kjernevirksomhet, blir outsourcet.

Økende grad av spesialiserte og kreative oppgaver

Trenden mot et mer individualisert arbeidsliv er drevet av stadig mer spesialiserte oppgaver. På et generelt nivå tror jeg at dette er en videreutvikling og konsekvens av at arbeidsoppgavene beveger seg fra det rutinepregede, instruksorienterte og manuelle, mot det kreative, kompetanse- og prosessbaserte. Dette medfører at det er større rom og behov for individuelle kvaliteter, framfor den maskinelle og produksjonsmessige arbeidskapasiteten en medarbeider bidrar med.

Åpner for nye karrieremuligheter

Trendene gir den ansatte mulighet for større individuell frihet og påvirkningskraft på egen karriere, men også større ansvar. Dersom man er flink og bevisst på å holde seg faglig oppdatert gjennom hele karriereløpet og er åpen for å skifte retning underveis, vil man kunne navigere godt i denne utviklingen. Generelt stiller det krav til at hver enkelt av oss er åpen for å endre karrierevei, og da gjerne flere ganger gjennom livet. For at dette skal være mulig, er det en stor fordel å kombinere spisskompetanse med breddekompetanse, og som konsulent er man i så måte perfekt posisjonert.

Som konsulent blant annet jobbet med ulike kunder, prosjekter og problemstillinger. I tillegg er man i kontinuerlig utvikling, får faglig påfyll og får brynet seg på forskjellige roller i ulike selskaper.