Av Kristine Langfjord, Kommunikasjonssjef kulturbyggene i Bjørvika, Kultur og idrettsbygg Oslo KF

Felles for kulturbyggene er at de skal by på opplevelser, kunst og kultur, og læring og kunnskap til et bredt publikum. Byggene byr på spennende arkitektur og skal være med å skape identitet i en ny del av byen.

 – Oslo kommune har høye miljøambisjoner for kulturbyggene, så her går oppsiktsvekkende, spennende og karakteristisk arkitektur hånd i hånd med høye klimakrav, sier Eli Grimsby.

Kompetanse

Kultur- og idrettsbygg i Oslo kommune er byggherre for de to kulturbyggene.

 – For å bygge denne type bygg trenger vi et bredt spekter av kompetanse. Vi samarbeider med arkitekter, rådgivere fra en rekke fag, entreprenører og leverandører som alle har spisskompentanse på sine fagfelt. Dette gjelder fra prosjekteringsfasen til ferdigstillelse, sier direktør Eli Grimsby.

Arkitektene Lund Hagem og Atelier Oslo har tegnet Deichman Bjørvika, og det spanske arkitektfirmaet Estudio Herreros har tegnet det nye Munchmuseet. I tillegg til avtaler med arkitektene, har Kultur- og idrettsbygg inngått avtaler med store rådgivningsmiljø for å ivareta alle fagområder fra geoteknikk, byggeteknikk, miljø- og energibruk, sikkerhet, interiør, IKT m.m.

— Byggherre, arkitekter og rådgivende ingeniører samarbeider tett gjennom hele prosessen for å finne de beste løsningene for estetikk, funksjoner og miljøtiltak for å nevne noe. Det er gjennom samarbeid vi finner de beste løsningene, sier Grimsby.

Både det nye Munchmuseet og Deichman Bjørvika er signalbygg med stort fokus på arkitektur. For Deichman Bjørvika er alle løsninger spesialtilpasset og skreddersydd bygget, mens hovedutfordringen i prosjekteringen av Munchmuseet har vært å oppfylle strenge klimakrav for å ivareta kunsten på best mulig måte, og ikke minst, strenge sikkerhetskrav på grunn av den svært verdifulle arven etter Munch.

Miljø og energi – forbilder i FutureBuilt

Begge kulturbyggene i Bjørvika er forbildeprosjekter i FutureBuilt. Programmet skal bidra til utvikling av ny miljøteknologi og være en pådriver for endret praksis i bransjen.

– Gjennom samarbeid med sterke fagmiljøer får vi tilgang på fersk kunnskap og spesialisert kompetanse. Målet er at vi skal være en pådriver for utviklingen av ny og innovativ miljøteknologi, sier Grimsby

Både Munchmuseet og Deichman Bjørvika skal holde passivhusstandard og bygges med minst 50 prosent lavere utslipp av klimagasser sammenliknet med tilsvarende bygg. Reduksjonene i klimagassutslippene skal gjennomføres på områdene transport, energi og materialbruk.

– I samarbeid med faglig ekspertise har vi funnet energieffektive fasadeløsninger. Vi har også sørget for energieffektive systemer både for varme, kjøling og belysning. I tillegg har vi benyttet miljøvennlig lavkarbonbetong og resirkulert armeringsstål for å nevne noen miljøtiltak, forteller Grimsby.

Framtidsrettet teknologi

Deichman Bjørvika skal være ledende i utviklingen av det moderne folkebiblioteket. Det nye hovedbiblioteket skal ha topp moderne digitale løsninger og selvbetjening står i fokus.

– Vi har knyttet til oss kompetanse med omfattende og bred erfaring innen digitale og tekniske løsninger som skal være med på å skape et moderne og fremtidsrettet bibliotek, sier direktøren

De digitale løsningene skal bidra til gode brukeropplevelser, skape nysgjerrighet og danne spennende kunnskapsarenaer i det nye hovedbiblioteket. Begge kulturbyggene har i tillegg kinosaler og flerbrukssaler med gode lyd og bildefunksjoner. Det nye Munchmuseet og Deichman Bjørvika er to enestående signalbygg som for lengst har begynt å ta form. De vil by på et bredt spekter av opplevelser når de åpner for publikum i 2020.

Fakta

  • Arkitekt Deichman Bjørvika: Lund Hagem arkitekter AS og Atelier Oslo AS
  • Arkitekt nytt Munchmuseum: Estudio Herreros, samarbeidspartner LPO arkitekter AS

Felles for begge kulturbyggene:

  • Byggherre: Oslo kommune ved Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
  • Prosjektledelse: ÅF Advansia AS
  • Interiørarkitekt: AS Scenario Interiørarkitekter
  • Prosjekteringsteam: Multiconsult AS, COWI AS, Rambøll AS og Asplan Viak