1. Infrastruktur

Ved å velge outsourcing av Disaster Recovery, kontra å drifte selv, reduserer du kostnadene dine på infrastruktur drastisk. Dersom en bedrift skal sette opp en fullredundant DR-site, krever dette dobbelt opp av utstyr i form av lagring, lisenser og software. Setter man ut jobben, betaler man gjerne kun for sitt faktiske forbruk. En tjenesteløsning gir fleksibilitet i forhold til å velge ut hvilke data som skal sikres. Man kan skille mellom kritiske og ikke-kritiske data, og velge å bare backe opp de kritiske, noe som igjen bidrar til å redusere kosten.

2. Ressurser

Drift av egen Disaster Recovery krever god kompetanse innen fagfeltet. Kompleks teknologi skal driftes, dokumenteres, og rutiner skal følges, og ansatte må være oppdatert på teknologien. En «as a service»-løsning gjør at bedriftens ansatte kan rette fokuset på bedriftens kjernevirksomhet.

3. Forsikring

En stabil Disaster Recovery løsning er bedriftens beste forsikring mot konsekvensene av katastrofe eller uforutsett nedetid. Bedrifter som mister tilgang til sine data ni dager eller mer, går som oftest konkurs innen ett år. Jo lenger nedetid en bedrift har, jo større blir kostnaden. En god Disaster Recovery løsning blir en rimelig forsikring sammenlignet med kostnaden av nedetid/datatap når uhellet er ute.

4. Compliance / Audit

Strenge krav til IT Compliance er ofte ressurskrevende og vanskelig å etterleve. Kjøper du en DR-løsning av en ekstern aktør, tilbyr disse vanligvis fullstendige rammeverk og rutiner for compliance inkludert i sin tjenester.

5. Drift

Kjøp av en solid DR-tjeneste gjør at du som kunde kan fjerne hele ditt sekundære datarom. Din outsourcingpartner stiller sin datahall tilgjengelig for deg, noe som gjør at du som kunde sparer drift, nettverk, leie av lokaler, strøm og kjøling, som til sammen blir en betydelig kostnad for bedriften.