Årlig har Enova, som er en del av statens virkemiddelapparat, rundt to milliarder kroner i statsstøtte som de kan dele ut til bedrifter som velger energismarte løsninger. Det er i hovedsak to områder som støttes: For det første de tiltakene som reduserer energiforbruket ved hjelp av mer effektiv energibruk, og for det andre tiltak der man tar i bruk ny fornybar energi som for eksempel kan være vannbåren varme eller å konvertere energianleggene fra fossil energi til ikke-fossil energi. Løsninger med varmepumpe inngår også i dette.

– Det er åpenbart at de som bruker fossil energi vil bli mer miljøvennlige om de reduserer energibruken eller går over til fornybar kraft. Men det er også et problem hvis vi sløser mye med elektrisiteten, for det er en høyverdig type energi og derfor bør vi bruke energien på en smartere måte. Det jo ingen grunn til å sløse med ressursene, men mye bedre om vi heller benytter denne energien på andre sektorer i samfunnet i stedet. Det er nettopp dette Enova kan bidra til, sier markedssjef for yrkesbygg i Enova, Christian Hemmingsen.

Rådgivning

Enova gir gode energiråd på ulike områder gjennom et bredt spekter av brosjyrer og veiledere på både papir og nett. Men Enova er også ute i felten og treffer andre ansikt til ansikt på ulike kurs, messer, utstillinger og andre møteplasser for aktører som arbeider med energi i en eller annen form. De har også en telefontjeneste der man kan spørre om ulike saker knyttet til energieffektivisering og hvilke tiltak de støtter.

– Vi råder de som vil gjennomføre tiltak til å ta kontakt med en energirådgiver. Det er mange firmaer som tilbyr slike tjenester. Rådgiveren kartlegger muligheten og kan beregne lønnsomheten i tiltakene. I vårt søknadssenter på nett kan man kjapt beregne hvor mye støtte man kan få fra Enova, forteller Hemmingsen og tilføyer:

– De som setter i gang en slik prosess, vil som regel komme ut i pluss på sikt selv om det koster litt i starten.

Bedre arbeidsmiljø

– Etter hvert som man tar ned energibruken slik at det står i et riktig forhold til behovet, vil man kunne oppnå bedre arbeidsmiljø. Det betyr at man går inn med tiltak som gjør at energibruken tilpasser seg det behovet man har. I vårt eget bygg, som er et av de mest energieffektive i hele Norge, er det slik at lyset i heisen går på når vi går inn i den, det samme på toalettene. Lysene står ikke og brenner hele tiden, forklarer Hemmingsen.

På samme måte kan ventilasjonen styres ut fra hvor mange folk som er på jobb i lokalene. Det betyr at kvaliteten blir tilpasset behovet, og på den måten blir arbeidsmiljøet bedre.