Mange bedrifter kan oppnå store fordeler ved å sette bort regnskapstjenestene sine. Noen frykter at oversikten blir dårligere, men med de mest moderne tekniske løsningene som noen byråer tilbyr er det omvendt. Da kan du få oppdaterte regnskapstall og styringsinformasjon hvor som helst via mobil, nettbrett eller pc.

- De fleste bedrifter i Norge er små. Det betyr at de bedriftene som velger å ta alt regnskapsarbeidet selv gjør det med små regnskapsavdelinger som består av kanskje en til tre personer. En av utfordringene er at disse bedriftene blir veldig avhengig av personene som utfører regnskapsoppgavene og veldig sårbare hvis noen slutter, men også i forbindelse med sykdom eller permisjoner, sier administrerende direktør i Bookkeeper, Eivind A. Norebø.

Faglig kompetanse og nettverk

I de fleste regnskapsbyråer får man en fast kontaktperson som etterhvert vil bli veldig godt kjent med bedriften.

- Disse personene er som regel en del av et langt større faglig nettverk å spille på i forhold til alle de utfordringene som måtte dukke opp, enten det gjelder moms, skatt eller andre spesielle forhold. Byråenes tjenester gjør at bedriftene ofte får tilgang til bedre kompetanse enn det de klarer å bygge opp selv, forklarer Norebø.

Bedrifter som har egne regnskapsavdelinger må bruke ganske mye ressurser på å vedlikeholde den interne regnskapskompetansen, for dette er et fagområde hvor det stadig er endringer og da må de som skal jobbe med dette være faglig oppdatert.

Teknologi og sikkerhet

Også innenfor regnskapsfeltet skjer det en stor teknologisk utvikling. Det gjør at man ofte også trenger en litt annen kompetanse i tillegg til den økonomiske. Mange av regnskapsbyråene har egen ekspertise på dette, noen kan til og med skreddersy teknologiske løsninger for kunden.

- I det daglige er vi med på å påvirke utviklingen, vi henger med på utviklingen og i motsetning til mange andre byråer gjør vi også en del av den teknologiske utviklingen selv, sier Norebø.

For bedrifter som har egne regnskapssystemer påløper det også en del lisenskostnader.

- Byråene har nok stort sett sikrere og bedre ASP-løsninger og ofte bedre rutiner for back-up og datasikkerhet enn mindre frittstående bedrifter.

Tilgjengelighet

Tidligere var det et velkjent og vanlig argument at man ville ha regnskapet in-house for å få bedre tilgjengelighet og raskere rapportering enn å måtte vente på rapporter fra regnskapsbyrået. Sånn trenger det ikke å være lenger. Med de nyeste og mest moderne løsningene kan man nå få tilgang til hele regnskapet via pc, mobil eller nettbrett. Der kan man ta ut rapporter, se på reskontroen eller finne bilag uavhengig av hvor man er og når man trenger informasjonen.

- Se for deg en rørlegger. Den eneste gangen han har tid til å tenke på regnskap er kanskje fra kjøkkenbordet på søndag kveld. Hvis han lurte på noe i regnskapsrapporten han fikk på mail fra regnskapsføreren måtte han sende spørsmålet på mail og vente til han fikk svar en dag eller to senere. Sånn trenger det ikke å være lenger. Vi har for eksempel utviklet et system hvor kundene våre har tilgang til all informasjon til enhver tid på en brukervennlig måte, og da blir styringsinformasjonen faktisk enda mer tilgjengelig enn hva man klarer hvis man har sin egen regnskapsavdeling, for den holder også stengt på søndager, sier Norebø.

Rådgivning

Alle bedrifter trenger fra tid til annen råd, veiledning og noen å sparre med. Regnskapsbyråene innehar masse økonomisk kompetanse. Derfor er det ofte unødvendig å oppsøke konsulentselskaper eller revisor. Ofte har regnskapsbyråene den kompetansen som skal til.

- Vi kjenner jo bedriftene godt fra innsiden, og det setter oss i en posisjon som gjør at vi ofte kan hjelpe bedriftene som trenger rådgivning, avslutter Norebø.