– Business Discovery og Business Intelligence deler mye av det samme innholdet. Likevel vil jeg si at det er store forskjeller, forteller direktør Per-Christian Nilsen i QlikTech Norge og fortsetter:

– Tradisjonell Business Intelligence (BI) har som regel et tradisjonelt ”top down”-fokus og ofte sterk grad av involvering av IT-avdelingen. I mange tilfeller er det IT- avdelingen, eller til og med eksterne IT-konsulenter, som er de eneste som kan endre rapporter eller lage nye. Det er også slik at den tradisjonelle BI-løsningen gjerne besvarer predefinerte spørsmål, og de seleksjonene som gjøres er begrenset.

En annen dynamikk

Nilsen legger vekt på at Business Discovery (BD) er en løsning der brukerne enklere finner sammenhenger, samtidig som man får mye ut av løsningen på kort tid.

– BD har en annen dynamikk og er mer preget av at dataene er tilrettelagt for forretningsbrukere til å gjøre assosiative analyser. Det er forretningsbrukerens behov som er i fokus, forteller han.

Brukeren kan forske i dataene og finne sammenhenger som tidligere var vanskelig å finne. Frislippet av data er ”bottom up”-orientert, og er i essens en demokratisering av data og derav informasjon. Brukeren kan finne de sammenhengene som er åpenlyse, men også sammenhenger som tidligere var umulige å finne ut av.

– Jeg har sett mange herlige innovative og kreative løsninger som har gitt kundene våre mer verdi enn det de drømte om på forhånd. Implementeringen skal være forretningsorientert, forteller Nilsen, og legger til at mange kunder får mye ut av løsningene som tilbys med implementeringer over få dager.

Enklere å ta i bruk

Der tradisjonell BI kan være vanskelig for en samlet bedrift å sette seg inn i, er Nilsen klar på at BD er enklere å implementere.

– Med enkel implementering og enkel brukeropplevelse ser vi at mange kunder har fått spennende, kreative og innovative applikasjoner innenfor områder hvor tradisjonell BI tidligere ikke har lyktes. Grunnen til dette er at løsningen eies av forretningsbrukerne, og det er forretningsbrukerne selv som gjennomfører utvikling og implementering av applikasjonene. Når forretningsbrukere selv kan gjøre dette, ser vi at det oppstår innovative og kreative løsninger innen de mest utrolige funksjonsområder, forteller han og presiserer:

– Løsningen er svært enkel i bruk. Det betyr at terskelen til å få bedre innsikt for den enkelte er svært lav.

Imponerende resultater

– Den største fordelen med tradisjonell BI har vært for de som er leverandører av konsulenter. Tradisjonell BI har vært god og stabil forretning for dem, forteller Nilsen, som samtidig er opptatt av resultatene kundene viser til etter overgangen til BD.

– De vanligste resultatene kundene opplever er imponerende. De er overstrømmende fornøyde, sier Nilsen.

Han viser til at undersøkelser gjort av uavhengige, renommerte analyseselskaper viser at brukerne får en rask verdi av produktet, samtidig som de får mer innsikt i forretningen og på en enklere måte får muligheten til å se sammenhenger som tidligere ikke kunne påvises.

– Kundene er mest fornøyd med at det som tidligere var mest forbundet med komplekse programsuiter og dyre implementeringer, er skiftet ut med enkel brukeropplevelse og kort tid til verdi, forteller han før han avslutter:

– Vi advarer ofte med å si at løsningen er vanedannende!