Av Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia

Riktig innsamling og anvendelse av data danner grunnlaget for norsk innovasjon, produktivitet og konkurransekraft i fremtiden. Det vil bli avgjørende for kunnskaps-, nærings- og samfunnsutvikling, og fører til gjennomgripende endringer i måten vi lever og skaper verdier på.

Til tross for dette er det offentlige ordskiftet i Norge i dag langt på vei preget av de mørke sidene ved datafangst – overvåkning reiser spørsmål om personvern, og personifisert markedsføring oppleves som noe negativt. Denne holdningen til Big data ønsker Abelia å gjøre noe med. Kjennskap til hva datainnsamling faktisk er, og hvilke muligheter det åpner for, må være første skritt.

Takle miljøproblemene

Et menneske i dag skaper mer data på en dag enn et hva mennesket gjorde gjennom et helt liv bare for noen tiår siden. Verden får tilført over én billiard bytes nye data hvert eneste minutt. Koblingene og analysene av dette gjør oss i stand til å løse voksende samfunnsutfordringer og utnytte våre felles ressurser bedre enn vi gjør i dag. Data vil brukes til å takle miljøproblemene, til å bedre fremkommelighet i byene eller til å bekjempe kriminaliteten før den skjer.

Likevel bekrefter et raskt Google-søk at folk flest tror Big data kun dreier seg om måling av forbrukere, med den ene hensikt at bedrifter skal selge mer: Måling av forbrukernes aktiviteter, både fysiske og digitale, måling av antall ganger en forbruker søker etter et produkt, måling av kjøp gjennomført. Det er en uheldig misoppfatning. Big data handler om å kombinere forskjellige mengder data og finne kontrastene mellom dem så fort som overhode mulig, for å skape verdi og nytte. Næringslivet ønsker selvsagt å benytte seg av dette, da resultatet er en bedre og mer personifisert brukeropplevelse. 

En stadig voksende eldrebølge

Bedre måter å drive business på er bare én liten del av gevinstene som ligger i Big data. Muligheten til å benytte dataene i et samfunnsøkonomisk og vitenskapelig perspektiv, og gjøre verden til et bedre sted, er minst like store og like spennende. Big data er et råmateriale som offentligheten bør dra nytte av. Vi har allerede en mengde eksempler på anvendelse av data som kommer mennesket til gode.

Under Japans katastrofale jordskjelv i 2011, satt landets høyhastighetstog automatisk ned farten fra 270 kilometer i timen og stanset, basert på seismiske data. Togulykker ble forhindret, menneskeliv spart. For en stadig voksende eldrebølge, vil tjenester basert på Big data gjøre at vi som samfunn kan drive bedre tilrettelegging slik at det å bli boende hjemme er et reelt alternativ. En pilleboks som sier fra når det er på tide å ta medisinen gjør livet vesentlig mer håndterbart, en sensor som samler inn data om ditt søvnmønster, og dermed reagerer hvis du en dag ikke står opp, gir trygghet.

Abelia er optimistiske og nysgjerrige på hva fremtidens håndtering av data kan bidra til. Vi ser for oss store gevinster - for mannen i gaten, for bedriften på hjørnet og for samfunnet som helhet. Sporene vi legger igjen kan skape verdier både for den enkelte så vel som næringslivet. De muliggjør mer skreddersydde offentlige og private tjenester, tillater næringslivet å drive mer målrettet virksomhet samt muliggjør utviklingen av helt nye tjenester basert på forbrukernes behov. Skal vi kunne hente ut gevinstene, kreves det et rammeverk som tilrettelegger for god anvendelse av data.