Eivind Jørgensen

Daglig Leder, Avito Consulting Oslo

«Digitalisering er i dag den store trenden innen IT, og sourcing-strategier må vurderes i lys av denne utviklingen.»

Tore Magnussen

Partner, A-2 Norge AS

«Vår erfaring er at man bør vurdere kjernekompetansen man må beholde og forretningskritiske områder som ikke bør settes ut. Områder med hyppige endringer der man må være tett på markedet, bør beholdes.»

Richard Larsen

Daglig leder, Pilaro AS

«Når man setter ut IT til andre aktører vil man frigjøre tid som ellers ikke har vært målbart, fordi oppgavene har blitt håndtert internt etter hvert som de har oppstått. Denne tiden kan nå brukes mer produktivt på bedriftens kjernevirksomhet.»

Christoffer Lokrheim

Ekspert Public Cloud i Atea AS

«Forretningsverdi oppnås ikke kun igjennom å sette ut en tjeneste, det er hvordan den utsatte tjenesten kan skape rom for å høyere grad av digitalisering som vil treffe virksomheten positivt.»