Lars Åge Kamfjord - Senior Konsulent, spesialist IT sikkerhet i IKT AXXESS

 1. Hvordan jobber dere mot den voksende trenden om å plassere tjenester i skyen?For en stor andel av våre kunder vil skybaserte løsninger gi en bedre tjeneste til en lavere kostnad, på grunn av stordriftsfordelene skytjenester gir. I en travel hverdag hvor mange er på farten forenkler skytjenester tilgangen til bedriftens viktigste verktøy. Det vil alltid være en vurdering om alt kan plasseres i skyen, eller om noen deler av datasystemene fortsatt må plasseres lokalt hos kunden. Ofte havner vi på en hybridløsning, men vi plasserer mest mulig i skytjenester for å spare kostnader for kunden, og gi en mest mulig fleksibel totalløsning.
   
 2. Hvordan anser dere temaet sikkerhet i tilknytning til skytjenester?For mindre organisasjoner som ikke har et sterkt sikkerhetsfokus vil sikkerheten forbedres med skytjenester. Også store organisasjoner vil oppleve en forbedring, da mange skybaserte tjenester i mindre grad er utsatt for trusler som tradisjonelle systemer kan utsettes for. Uavhengig av plassering er det organisasjonens brukere som er den største sikkerhetstrusselen. Med rett fokus på sikkerhet muliggjør skytjenester enkel og sikker tilgang, og kombinerer brukervennlighet og sikkerhet på en god måte.
   
 3. Hva anser dere som den neste store steget innenfor skytjenester?Stadig flere programvareleverandører går over til å tilby programmene sine som skytjenester, og i fremtiden vil det nok ikke spille noen rolle hva slags klientutstyr man sitter på, det være seg PC, Mac, nettbrett eller mobil – alle kan gjøre de samme oppgavene. Vi vil nok oppleve en økning innen tjenestebaserte leveransemodeller, og at det blir et sterkere fokus på integrasjoner mellom forskjellige tjenester.

 

Lars Velle - Direktør Move Operations i Move AS

 1. Hvordan jobber dere mot den voksende trenden om å plassere tjenester i skyen?
  Move har etter innspill fra flere av våre viktigste kunder etablert en tydelig «Move to the sky» strategi som består av:

  - «Move Cloud readiness» analyse for å avdekke hva kunder er klare for å sette ut i skyen.
  - Moves skytjenestekatalog med et stort spekter av de til enhver tid beste skytjenester i markedet.
  - Hybride løsninger, hvor Moves konsulenter integrerer skytjenester i eksisterende IT-løsning.
  - Move Operations, markedets mest fleksible driftskonsept for hele eller deler av virksomhetens hybride infrastruktur.

  Basert på tilbakemelding fra store og mellomstore kunder er dette «akkurat» det de trenger for gradvis å ta i bruk tjenester i skyen.
   
 2. Hvordan anser dere temaet sikkerhet i tilknytning til skytjenester?
  Sikkerhet i skyen er ikke annerledes enn sikkerhet på løsninger man bygger selv, man bare kjøper og forvalter dette på en annen måte. Move bruker sin erfaring og forståelsen av helhetsbildet til å bygge en sikkerhet i skyen som er så god som tjenesten krever samtidig som den ikke går på bekostning av brukeropplevelsen.
   
 3. Hva anser dere som den neste store steget innenfor skytjenester?
  Effektiv drift og forvaltning av hybride løsninger hvor skytjenester oppgraderes eller skiftes ut i et raskere tempo enn i tradisjonelle IT-løsninger. Dermed har virksomheter behov for kompetanse knyttet til nye leveranseformer, juss, og betalingsformer. Enda viktigere blir enhetlig forvaltning usynkroniserte oppgraderinger av skyløsninger. Gjennom vår «Move to the sky» strategi ivaretar vi dette.

 

Paul Are Angell Killie - Salg og daglig leder i Cloudwalker

 1. Hvordan jobber dere mot den voksende trenden om å plassere tjenester i skyen?
  Cloudwalker har alle sine IT tjenester levert fra skyen. Skyen flytter bruk av IT fra å produsere til å konsumere tjenester. Vi jobber for at:

  - funksjonalitet er tilgjengelig for "alle"
  - informasjon er tilgjengelig for "alle"
  - kommunikasjon er tilgjengelig for "alle"
   
 2. Hvordan anser dere temaet sikkerhet i tilknytning til skytjenester?
  IT leveres som tjenester i skyen og trenger ikke krevende IT kompetanse. Forretningen styrer selv valg av IT funksjoner uten å involvere IT. Det kalles "Shadow IT" og utfordrer firmaets regler for sikkerhet (policy). Mange er ikke oppmerksom på risikoen de løper ved å dele informasjon på tjenester som ikke følger forretningens regler for sikkerhet.
   
 3. Hva anser dere som den neste store steget innenfor skytjenester?
  Det er to sterke trender innenfor skytjenester. "Platform as a Service"  (PaaS) tjenestelaget er i sterk utvikling. Poenget med PaaS er å frigjøre applikasjonen fra infrastrukturen. Kunden utvikler og installerer programkoden i et miljø som automatiserer leverersen av infrastruktur. Derved reduseres/bortfaller behovet for å ha og vedlikeholde tradisjonell IT drift kompetanse. "Hybrid Cloud" er en sammenkobling av to eller flere clouder. Det forenkler distribusjon og samhandling av funksjoner og tjenester.