Ordforklaring

  • Cloud Computing: Lokasjonsuavhengige datatjenester, der leverandører benytter store datasentre for å levere datakraft, lagringskapasitet, programvare og data til brukere etter behov.
  • Software as a Sevice (SaaS): Programvare levert som en tjeneste.
  • Infrastructure as a Service (IaaS): Datasenterinfrastruktur levert som en tjeneste. I stedet for å anskaffe servere, programvare, datarom og nettverksutstyr, kjøpes eksempelvis prosessorkraft og lagringskapasitet som en fullt outsourcet tjeneste.
  • Platform as a Service (PaaS): Driftsplattform levert som en tjeneste. Benyttes for å drifte kundens egne applikasjoner uten kostnaden og komplek- siteten ved å anskaffe og drifte den underliggende hardwaren og programvaren selv.
  • Offentlig cloud: Tjenester som tilbys allmennheten via Internett.
  • Privat cloud: Tjenester som kun er tilgjengelige for en enkelt virksomhet eller en avgrenset gruppe virksomheter.

I en lengre periode har spørsmålet vært ”Hva er Cloud?”. Øyvind Schønemann i Den Norske Dataforening mener at tiden nå er moden for å spørre hva Cloud kan gjøre for deg.

– Cloud er IT-bransjens svar på brukernes krav om stadig bedre og billigere tjenester, og jeg skal våge meg med påstanden om at de fleste virksomheter i løpet av kort tid vil ta i bruk Cloud i en eller annen form.

Se ditt behov

Ifølge Schønemann vil Cloud kunne gi lavere kostnader gjennom større datasentre og bedre utnyttelse av IT-ressursene – og følgelig lavere priser for brukerne. Kapitalen vil bli mindre bundet når bedriften kjøper en tjeneste fremfor å eie eget utstyr.

– Designet av nettskyen gjør det enkelt å legge til nye servere og dermed øke kapasiteten. Selskaper vil også bli mer fleksible ved at prosessorkraft, lagringskapasitet og tjenester leveres etter behov, sier han. Videre understreker Cloud-spesialisten at du blir geografisk uavhengig, siden tjenestene er tilgjengelig over Internett og følgelig enkelt tilgjengelig uavhengig av lokasjon.

Med dagens Cloudtjenester kan mange virksomheter forenkle IT- hverdagen. Med en PC, internettilgang og tjenester fra nettskyen kan mange av de tradisjonelle IT- løsningene erstattes. Eksempelvis finnes i dag Cloud-tjenester for samhandling, websider, e-post, kontorstøtteprogrammer, filutveksling og prosjektstøtte.

Cloud-prinsippene

Nettskyen er også et alternativ for virksomheter som benytter egen programvare. Man kjøper da kapasitet i store datasentre. I tradisjonelle datasentre er programvaren knyttet til en eller flere servere, som dermed bestemmer kapasiteten man har til rådighet. Ofte er det også slik at forbruket av datakraft ikke er konstant, slik at det på ulike servere er ledig kapasitet. Utfordringen er å utnytte denne kapasiteten på tvers av servere.

– Utvidelse av kapasiteten for å håndtere ”topper” betyr derfor i mange tilfeller investeringer i mer hardware. I nettskyen legger man til kapasitet etter behov og styrer datakraften dit det er behov for den, sier han.

Virksomheter har mulighet til å ta i bruk prinsippene for Cloud innenfor egne datasentre eller i kombinasjon.

– De kan sette ut oppgaver som er svært kapasitetskrevende til nettskyen, som bearbeiding, lagring og tilgjengeliggjøring av store mengder data. Dette kan løse noen av de vanlige utfordringene knyttet til skalerbarhet, fleksibilitet og tilgjengelighet som man forbinder med tradisjonelle datasentre, avslutter Schønemann.