En vellykket rekrutteringsprosess handler ofte om å skaffe den riktige kandidaten til riktig tidspunkt. Kandidater som har pyntet på CV-en – eller i verste fall prøver å infiltrere din bedrift av kriminelle årsaker – forekommer, og det er derfor viktig at bedriften gjør en grundig bakgrunnssjekk av kandidatene for å være sikker på hvem man ansetter.

– Å foreta en bakgrunnssjekk er svært, svært viktig, forteller Glenn Menkin, rekrutteringsansvarlig i DNB.

I følge Menkin finnes det forskjellige grader av pålitelighet ved kandidaters opplysninger. Søkeren kan være unøyaktig med opplysninger og forglemme seg, eller det kan være en kandidat som bevisst har gjort om på sannheten for å fremstille seg selv i et bedre lys. Det er også kandidater som bevisst forsøker å skjule ting som fengselsopphold eller andre hull i CV-en som setter dem i et dårlig lys.

– Til slutt har vi også den mest alvorlige kategorien, der folk rett og slett har uhederlige hensikter og er plantet av kriminelle miljøer for å komme på innsiden av for eksempel bank og finans, forteller Menkin.

26 prosent foretar bakgrunnssjekk

DNB har i regi av FNO og Bankenes Sikkerhetsråd utarbeidet en arbeidsgruppe som skal se på tiltak som bransjen kan sette inn for å få gode, sunne rekrutteringsmetoder.

– Dette gjør at vi kan stanse de som ikke har hederlige hensikter, og samtidig behandle de aller fleste som er ute etter jobb hos oss på en god måte, forklarer han.

Bakgrunnssjekk handler om at bedriften kontrollerer både gyldigheten og riktigheten av påstander som er satt frem i CV, søknad og annen dokumentasjon i forbindelse med en rekrutteringsprosess. Næringslivets sikkerhetsråd har tidligere gjort en undersøkelse der det viste seg at kun 26 prosent av norske bedrifter faktisk foretar bakgrunnssjekk når de rekrutterer, noe som gjør at svært få bedrifter faktisk får bekreftet eller avkreftet informasjonen.

To krav innen rekruttering

HR-direktør Tone Rognstad i Statoil er langt på vei enig med Menkin.

– Det er to krav ved rekruttering som er viktig: Det er at du har riktig identitet, altså at du vet hvem du rekrutterer, samt at vi sjekker at de faktisk har den kompetansen de sier at de har, sier hun.

Både Rognstad og Menkin legger vekt på at de ved å informere kandidatene på forhånd om bakgrunnssjekken de foretar, vil mange av kandidatene som forsøker å jukse allerede her falle bort.

– Vi tror at det er preventivt. Det er viktig allerede før man søker å være klar over at man kommer til å bli bakgrunnssjekket, og vi gir også beskjed før første intervju om at søkeren må ha med gyldig legitimasjon. Denne type prosesser virker preventivt på de som eventuelt har til hensikt å jukse, avslutter Rognstad.